Pogrzeb śp. Marii Tarnawieckiej

-a A+

Maria Tarnawiecka pochowana została w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Łyczakowskim.

30 maja br. prof. Marię Tarnawiecką pożegnali Jej uczniowie, koledzy wykładowcy Akademii Muzycznej we Lwowie, przedstawiciele społeczności polskiej we Lwowie i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Fot. Alina Wozijan

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.