Obchody Dnia Niepodległości Polski w Samborze

-a A+

W Domu Polskim w Samborze odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości Polski. Organizatorami akademii był chór "Sursum corda" oraz polska sobotnia szkoła im. Jana Pawła II w Samborze. Po części uroczystej z krótkim koncertem wystąpił zespół "Raj" działający przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Samborze.

Fot. TKPZL w Samborze

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.