Marszałek Senatu RP we Lwowie

-a A+

12 listopada Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, pod patronatem honorowym którego odbywa się we Lwowie V Międzynarodowy Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego”, przeprowadził szereg spotkań we Lwowie.

Po rozmowach z kierownictwem obwodu lwowskiego wysoki gość z Polski przybył do Kurii Metropolitalnej obrządku łacińskiego, gdzie przywitał go arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Lwowski metropolita razem z duchownymi zapoznali pana Karczewskiego z Muzeum Archidiecezjalnym. Po modlitwie w kaplicy w Kurii Metropolitalnej lwowski arcypasterz udostępnił pomieszczenie swojej biblioteki dla spotkania marszałka Senatu RP z przedstawicielami organizacji polskich we Lwowie. Kurię Metropolitalną reprezentował wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej ks. infułat Józef Pawliczek. W tym dniu marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski zwiedzał także bazylikę metropolitalną oraz zobaczył stan budowy Domu Polskiego we Lwowie. Obecni byli ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło i konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.