Obchody 96. rocznicy bitwy pod Dytiatynem

-a A+

17 września z okazji 96. rocznicy bitwy pod Dytiatynem na częściowo odnowionym w ubiegłym roku cmentarzu wojennym w tej miejscowości odbyła się uroczystość z udziałem Polaków i Ukraińców.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli katolicy dwóch obrządków oraz prawosławni. Został odczytany list marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Słowo wygłosili też obecni na uroczystości senator RP Jan Maria Jackowski, konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski, koordynator dorocznych obchodów Szymon Hatłas, przedstawiciele ukraińskich władz miejscowych. W tegorocznych obchodach w Dytiatynie uczestniczyli również senator VII i VIII kadencji Łukasz Abgarowicz, strażniczka pamięci Wiesława Holik, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, delegacje organizacji polskich ze Lwowa, Iwano-Frankiwska, Sądowej Wiszni, Obertyna, Kałusza oraz wielka grupa gości z Polski. Przyszli też mieszkańcy Dytiatyna.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.