Doroczne uroczystości św. Jana z Dukli, patrona Lwowa

-a A+

25 czerwca dorocznym uroczystościom ku czci św. Jana z Dukli, patrona Lwowa, przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki.

Metropolita przywitał zgromadzonych w bazylice metropolitalnej wiernych z lwowskich parafii, franciszkanów z Ukrainy i z Polski oraz pielgrzymów. Procesja z relikwiami św. Jana z Dukli w tym roku odbyła się dookoła katedry.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.