Jubileusz 200-lecia szkoły im. św. Marii Magdaleny

-a A+

Na sali teatru Skarbkowskiego (ob. im. Marii Zańkowieckiej) zgromadzili się absolwenci szkoły, którzy przyjechali do Lwowa z różnych stron oraz liczni goście.

Fot. Krzysztof Szymański

W niedzielę, 17 kwietnia w murach szkoły spotkali się absolwenci różnych roczników.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.