Wystawa absolwentki szkoły im. św. Marii Magdaleny

-a A+

W ramach obchodów jubileuszu 200-lecia szkoły w sali wystawienniczej przy ul. Rylejewa 9 zastała ptwarta wystawa absolwetki szkoły, uczestniczki szkoły plastycznej Wrzos Anny Mieczysławy Rauch.

Fot. Alina Wozijan

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.