Magnat odnowi bramę pałacu Potockich?

Magnat odnowi bramę pałacu Potockich?

Po świętach rozpoczną się prace konserwatorskie przy odnowieniu bramy pałacu Potockich w dawnym Stanisławowie, dziś Iwano-Frankowsku. Prace sfinansuje szef Karpackiej Kompanii Naftowej Oleg Bachmatiuk, dzisiejszy właściciel pałacu.

 

Wiadomość została ogłoszona podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej Iwano-Frankowska. Sekretarz Rady, Rusłan Marcinkiw, oświadczył, że otrzymał pismo od właściciela Karpackiej Kompanii Naftowej i właściciela omawianego już nie raz na łamach Kuriera Galicyjskiego pałacu Potockich w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławowie). W piśmie mówi się, że Kompania gotowa jest dołączyć się do finansowania prac konserwatorskich przy bramie pałacu.

Prace będą prowadzone przez fachowców ze Lwowa, ponieważ brama jest obiektem o znaczeniu historycznym i muszą zostać wykonane z zachowaniem wszelkich zasad konserwatorskich. Prace będą prowadzone tak, aby wykonać je nie jak najszybciej, ale jak najlepiej. Planowano odnowienie bramy do Dnia Miasta – 7 maja br. „Trzeba jednak spojrzeć realistycznie na tę sprawę, – mówi Wiktor Kimakowicz, przewodniczący organizacji społecznej „Nasz Stanisławów”. – Jestem przeciwny sowieckiemu podejściu do takich rzeczy, gdy jakieś prace kończono na pewne daty, a były prowadzone byle jak. Lepiej zrobić raz a dobrze”. Prace ruszą za kilka dni.

Wstępny kosztorys wszystkich prac, związanych z renowacją bramy pałacu opiewał na sumę około 500 tys. hrywien. W wypadku, gdy wszelkie koszty prac bierze na siebie Kompania, powstało pytanie, co zrobić z pieniędzmi zebranymi na apel Rady miasta? A to już ponad 135 tys. hrywien.

„Gdy prace ruszą, – mówi pan Marcinkiw, – a pieniądze wyłoży właściciel, deputowani zadecydują, co zrobić z zebraną sumą. Każdy z deputowanych, którzy wnosili pewne sumy, zdecyduje o ich losie. Z pewnością pieniądze zostaną wykorzystane na pomoc mieszkańcom miasta z tzn. funduszy deputackich. Władze zainicjują również społeczną dyskusję o przyszłości Pałacu Potockich jako całości”.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X