Lwowscy kombatanci otoczeni opieką

Lwowscy kombatanci otoczeni opieką

Kancelaria Prezydenta RP otacza stała opieką lwowskich kombatantów. Wyrazem tej troski są dorocznie kilkakrotne wizyty przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. Za swoje zasługi są nagradzani odznaczeniami państwowymi.

Waldemar Strzałkowski, Rita Stokłosa i Jacek Matejczak z Kancelarii Prezydenta spotkali się z kombatantami w restauracji Lwowska Premiera. Gospodarzem spotkania był konsul Marian Orlikowski. Konsul Orlikowski przedstawiając dostojnych gości zaznaczył, że ten wyraz pamięci, jaki Kancelaria Prezydenta okazuje środowisku kombatantów jest szczególnie cenny. Waldemar Strzałkowski podkreślił zasługi kombatantów: „W trudnym okresie wojny angażowaliście się w walkę o niepodległość. Jest to bardzo ważne. My to doceniamy i pamiętamy o was i będziemy zawsze was wspierać”. Waldemar Strzałkowski wspomniał zmarłych członków organizacji, a zebrani uczcili ich pamięć minutą milczenia. Spotkanie odbywało się 10 kwietnia – w rocznicę tragedii smoleńskiej – zebrani szczególnie ciepło wspominali Andrzeja Przewoźnika i Macieja Płażyńskiego, z którymi przez wiele lat współpracowali członkowie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi. Przedstawiciele PTOnGW wspominali wielką pracę Andrzeja Przewoźnika: umiejętnie prowadził wszystkie pertraktacje z władzami ukraińskimi na różnych szczeblach. Dzięki jego zaangażowaniu upamiętniono bohaterów Zadwórza, ofiary z Huty Pieniackiej, odbudowano Cmentarz Orląt, oraz upamiętniono miejsca pochówków żołnierzy września 1939 roku.

W rozmowach z gośćmi dzielono się wspomnieniami, obecni opowiadali o swoich losach. W rodzinnej i ciepłej atmosferze zacierały się przykre wspomnienia. Na zakończenie spotkania kombatanci zostali obdarowani przywiezionymi z Warszawy upominkami.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 7 (203) za 15-28 kwietnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X