Polska literatura Przykarpacia

Polska literatura Przykarpacia

Po raz pierwszy zebrano nowe biograficzne badania o sławnych polskich kronikarzach, pisarzach, dramaturgach, poetach, działaczach kultury, którzy urodzili się, kształcili oraz pracowali na ziemi stanisławowskiej. Książka Olgi Ciwkacz przedstawia ludzi, których sylwetki są mało znane lub wręcz nieznane większości mieszkańców dzisiejszego Stanisławowa.

 

W ramach obchodów majowych uroczystości, Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego zorganizowało i zaprosiło wszystkich chętnych na prezentację I części książki-podręcznika Olgi Ciwkacz: „Literackie krajoznawstwo. Polska literatura Przykarpacia (w. XV – I połowa w. XX)”.

 

Prezentacja odbyła się 2 maja br. po Mszy św. i uroczystej akademii w jednej z sal Parafialnego Domu Polskiego. Książka jest szczególnie ciekawa ze względu na to, że po raz pierwszy zebrano w niej i uporządkowano nowe biograficzne badania o polskich kronikarzach, pisarzach, dramaturgach, poetach, działaczach kultury, sławnych ziomkach w dziejach miasta i świata, którzy urodzili się, kształcili oraz pracowali i działali na ziemi stanisławowskiej. Przedstawia ludzi, których sylwetki w większości są mało znane lub wręcz nieznane większości mieszkańców dzisiejszego Stanisławowa.

Wprawdzie w ciągu ostatnich lat ukazało się kilka książek o Stanisławowie, ale w żadnej z nich nie były tak wyeksponowane postacie sławnych i zasłużonych dla miasta Polaków. Praca Olgi Ciwkacz nie jest zwykłym zestawieniem kilkunastu bardziej lub mniej znanych nazwisk, lecz dziełem wieloletnich i skrupulatnych badań naukowych. Spotkanie z autorką było bardzo ciekawe dla każdego zainteresowanego historią oraz kulturą przedwojennego Stanisławowa.

Na 270 stronicach książki zawarte są podobizny, krótkie życiorysy oraz fragmenty utworów ponad 45 pisarzy, poetów, kronikarzy z Grodu Rewery. Po prezentacji książki, chętni do jej nabycia wraz z autografem autorki, ustawili się w długiej kolejce. Zachęcała również nieznaczna cena książki – 35,00 hrywien.

W przygotowaniu II i III części wydania, w których będą przedstawione szkice z dziejów polskiej kultury w Stanisławowie – historia polskiego teatru amatorskiego i zawodowego (1867-1939), polskiej opery amatorskiej (1904-1939), Towarzystwa muzycznego im. Stanisława Moniuszki, Muzeum Pokuckiego, biblioteki miejskiej im. Wincentego Nowiny Smagłowskiego oraz biografie i podobizny 70 naukowców, pedagogów, śpiewaków, malarzy, aktorów i działaczy politycznych byłego województwa stanisławowskiego.

Olga Ciwkacz – dr docent Katedry Literatury Światowej Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka, wykładowca literatury polskiej – z Towarzystwem Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego ściśle współpracuje od 1995 r. Przez ten czas wspólnie zorganizowano kilka polsko-ukraińskich konferencji naukowych ku czci Franciszka Karpińskiego, Stanisława Vincenza, Maksymiliana Siły-Nowickiego. Olga Ciwkacz jest stale zapraszana do udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce. Wygłosiła i opublikowała ponad 30 referatów na tematy związane z rozwojem prasy, kultury, sztuki polskiej Stanisławowa, szczególnie po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Ma 41 publikacji literackich artykułów w fachowych czasopismach w Kraju. Stale pracuje w archiwach i bibliotekach Stanisławowa, Lwowa, Kijowa, Wrocławia, Krakowa, Lublina i Londynu.


Wanda Ridosz

Tekst ukazał się w nr 10 (158) 29 maja – 14 czerwca 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X