Kwestia Ukrainy wśród polskich priorytetów

Kwestia Ukrainy wśród polskich priorytetów

Prezydent RP Bronisław Komorowski ocenił, że kwestia Ukrainy – w tym podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE, przy wypełnieniu przez ten kraj zobowiązań – powinna być wśród priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Prezydent wysłuchał w środę w Sejmie informacji szefa MSZ o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku.

– Wśród spraw istotnych, które według mnie powinny się składać na listę polskich priorytetów, jest kwestia Ukrainy – powiedział dziennikarzom w Sejmie Bronisław Komorowski. – Sprawą bardzo istotną jest to, aby Ukraina wykonała wszystkie zobowiązania, które dzisiaj warunkują podpisanie umowy o stowarzyszeniu z UE. Ale wydaje się także niesłychanie istotne zrozumienie faktu, że niepodpisanie tej umowy stowarzyszeniowej może oznaczać dryf Ukrainy w zupełnie innym kierunku niż UE, a to już może mieć w dalszej perspektywie istotny negatywny wpływ na sytuację geopolityczną w naszym regionie – przekonywał prezydent. Wskazywał, że ten aspekt trzeba podkreślać, podtrzymując z całą mocą przekonanie, iż należy Ukrainę zachęcać na wszystkie sposoby, aby wykonała przyjęte zobowiązania.

– Najważniejsze jest to, że zostały dostrzeżone istotne zmiany w polskiej polityce zagranicznej i polskiej polityce bezpieczeństwa, które – w moim przekonaniu – składają się na priorytety istotne z myślą już o przyszłości – mówił Bronisław Komorowski, po wysłuchaniu wystąpienia szefa MSZ.

Prezydent wskazywał na zmiany, jakie nastąpiły w relacjach z Francją. W jego ocenie, miało to istotny wpływ na sukces w negocjacjach dotyczących budżetu UE w ramach następnej perspektywy finansowej. Prezydent mówił również, że można z satysfakcją odnotować większe urealnienie relacji z USA, oparcie ich o bardziej racjonalne, a nie emocjonalne przesłanki, z korzyścią dla obu stron. – Miejmy nadzieję, że to m.in. będzie oznaczało realizację – podtrzymaną przedwczoraj przez wiceprezydenta USA Joe Bidena w Rzymie – deklaracji o rozwiązaniu problemu wizowego – zaznaczył.

Źródło: prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X