20/11/2018 14:21

Zaduszki na Cmentarzu Janowskim we Lwowie

W Dniu Zadusznym, 2 listopada miejscowi Polacy oraz przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie zgromadzili się tradycyjnie przy grobie św. abpa Józefa Bilczewskiego na Cmentarzu Janowskim. Mszy św. przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.

15/11/2018 12:21

Spotkania w Krzemieńcu

W dniach 12–26 sierpnia odbyła się VIII już edycja Interdyscyplinarnego Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego „Spotkania w Krzemieńcu”, którego temat przewodni brzmiał: „Wielokulturowość w sztuce. Poszukiwanie alternatywnych form aktywności twórczej w przestrzeniach edukacyjnych i artystycznych”.

07/11/2018 10:08

Komiks „Epopeja Legionowa”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przygotowała specjalną publikację – komiks „EPOPEJA LEGIONOWA”, przybliżający czytelnikom treści historyczne i bohaterów narodowych czasów walki o niepodległość. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Kultury.

02/11/2018 10:18

O trudnych problemach mówimy otwarcie

LXXXI Spotkanie Ossolińskie poświęcone było problemom narodowościowym w Polsce w latach powojennych XX wieku. Właśnie tak można określić szersze koło kwestii, które poruszył prelegent i które interesowały zebranych na sali Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka.

29/10/2018 14:52

Górale Czadeccy na Bukowinie uczcili św. Jana Pawła II

W 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża potomkowie Górali Czadeckich na Bukowinie zgromadzili się licznie w dwóch świątyniach pod wezwaniem św. Jana Pawła II – 21 października w Pojanie Mikuli po stronie rumuńskiej i 20 października w Piotrowcach Dolnych po stronie ukraińskiej.

24/10/2018 19:06

Widowisko muzyczne Święty z Wadowic – Jan Paweł II w Stanisławowie

Z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 19 października w Iwano-Frankiwskiej Filharmonii Obwodowej zaprezentowano widowisko muzyczne Święty z Wadowic – Jan Paweł II, połączone z prezentacją wystawy „Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II. O pielgrzymkach papieża na Ukrainę”.

22/10/2018 18:20

IV Bukowiński Festiwal Nauki w Lubaniu i Dzierżoniowie

Kolejne dwie części IV Bukowińskiego Festiwalu Nauki, po edycji w Jastrowiu w dniach 21–23 czerwca (w „Kurierze Galicyjskim” pisaliśmy o nim w nr 13 (305) 17–30 lipca 2018 – przypis redakcji), odbyły się 24 sierpnia w Lubaniu Śląskim oraz 25 sierpnia 2018 r. w Dzierżoniowie. Wydarzenie to zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.