02/11/2018 10:18

O trudnych problemach mówimy otwarcie

LXXXI Spotkanie Ossolińskie poświęcone było problemom narodowościowym w Polsce w latach powojennych XX wieku. Właśnie tak można określić szersze koło kwestii, które poruszył prelegent i które interesowały zebranych na sali Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka.

29/10/2018 14:52

Górale Czadeccy na Bukowinie uczcili św. Jana Pawła II

W 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża potomkowie Górali Czadeckich na Bukowinie zgromadzili się licznie w dwóch świątyniach pod wezwaniem św. Jana Pawła II – 21 października w Pojanie Mikuli po stronie rumuńskiej i 20 października w Piotrowcach Dolnych po stronie ukraińskiej.

24/10/2018 19:06

Widowisko muzyczne Święty z Wadowic – Jan Paweł II w Stanisławowie

Z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 19 października w Iwano-Frankiwskiej Filharmonii Obwodowej zaprezentowano widowisko muzyczne Święty z Wadowic – Jan Paweł II, połączone z prezentacją wystawy „Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II. O pielgrzymkach papieża na Ukrainę”.

22/10/2018 18:20

IV Bukowiński Festiwal Nauki w Lubaniu i Dzierżoniowie

Kolejne dwie części IV Bukowińskiego Festiwalu Nauki, po edycji w Jastrowiu w dniach 21–23 czerwca (w „Kurierze Galicyjskim” pisaliśmy o nim w nr 13 (305) 17–30 lipca 2018 – przypis redakcji), odbyły się 24 sierpnia w Lubaniu Śląskim oraz 25 sierpnia 2018 r. w Dzierżoniowie. Wydarzenie to zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

20/10/2018 15:06

Lwowska lekcja historii w kinie

Uczniowie oraz nauczyciele szkół ogólnokształcących średnich ze Lwowa i obwodu lwowskiego poznawali historię Polski podczas „Lekcji historii w kinie”.

20/10/2018 14:24

Śladami Stefana Grabińskiego

21 września we Lwowie w ramach XXV Forum Książki odbyła się promocja książki doktor nauk humanistycznych Joanny Majewskiej „Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc.

19/10/2018 13:29

Spotkanie Arkadiusza Jakubika z publicznością festiwalową we Lwowie

W ramach Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich we Lwowie „Pod Wysokim Zamkiem” zaprezentowano nagrodzony m.in. w ubiegłym roku Złotymi Lwami film „Cicha noc” w reżyserii Piotra Domalewskiego. Projekcja była poprzedzona spotkaniem z aktorem Arkadiuszem Jakubikiem i producentami filmu.

18/10/2018 17:27

Śladami Jana III Sobieskiego we Lwowie


Uczniowie z polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie wraz z rówieśnikami ze Szczecina zebrali się 17 października na Rynku we Lwowie, aby zapoznać mieszkańców i gości miasta z postacią króla Jana III Sobieskiego.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.