• IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wi...

    Spektakle, warsztaty, wystawy, a nawet wieczory poezji, jazzu i bluesa. Polacy ze wszystkich stron świata po raz dziewiąty przybyli na jeden z najbardziej znanych festiwali teatral...
  • Luba Lewak. Jubileusz 50-lecia pracy akt...

    Gra role komediowe i dramatyczne, bawi i wzrusza setki widzów. 50 lat temu zadebiutowała rolą Panny Młodej w „Weselu” Wyspiańskiego. W listopadzie tego roku podczas jubileuszu swoj...
  • Renowacja schodów wejściowych kościoła p...

    Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA rozpoczął renowację, ze względu na zły stan techniczny, schodów wejściowych przed kościołem pw. św. Antonieg...

aktualności

Dokumentacja cmentarzy w powiecie zbaraskim

14/11/2019 08:37

Ponad 500 polskich nagrobków z dawnego powiatu zbaraskiego zostało udokumentowanych w roku 2019

Pięć lat temu rozpoczęto odbudowę kościoła w Buszczu

14/11/2019 06:43

Dnia 5 października br. w Buszczu (woj. tarnopolskie, pow. brzeżański) przy XVII-wiecznym kościele pw. Wniebowzięcia NMP odbył się plener, który urządziły studentki z V i VI roku studiów Lwowskiego Państwowego Instytutu Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej im. Iwana Trusza pod opieką wykładowczyni Anny Korżewy.

Uroczysty koncert „Niepodległa” w Filharmonii Lwowskiej

12/11/2019 19:49

Koncert z udziałem Krzesimira Dębskiego i Akademickiej Orkiestry Symfonicznej oraz Chóru Kameralnego Gloria Lwowskiej Filharmonii Narodowej został poprzedzony hymnami narodowymi obydwu państw. Chór odśpiewał „Mazurek Dąbrowskiego” i „Szcze ne wmerła Ukrajina”. Część zasadnicza rozpoczęła się kolejnym hymnem – pieśnią rycerską „Bogurodzica”. Zebrani stali po raz trzeci tego wieczoru.

Fundacja pomaga rozwijać talenty

12/11/2019 11:34

Często pamięć o człowieku trwa w jego dziełach, albo w kontynuacji spraw, którymi się pasjonował. Tak jest również w przypadku osoby Mariusza Kazany, Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej.

Ostatni realista

12/11/2019 11:32

Oglądając obrazy Eugeniusza Potapowa, członka Lwowskiego Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych, nie potrzeba żadnych komentarzy krytyków. Jego dzieła są na tyle realistyczne, że są po prostu… piękne.

Ad multos annos!

12/11/2019 11:27

Jubileusz 30-lecia istnienia i działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Obchody Dnia Niepodległości na Cmentarzu Orląt Lwowskich

12/11/2019 04:57

11 listopada we Lwowie oddano hołd walczącym o niepodległość. Na uroczystość przybyli lwowscy Polacy, duchowieństwo, władze konsularne, Polacy z obwodu lwowskiego i z Macierzy.

publicystyka

Jak Polacy Charków budowali. Część LVII

14/11/2019 06:52

Związki Polski i Charkowa w zakresie prawodawstwa

Kościół w Buszczu jak feniks z popiołów

14/11/2019 06:39

Dwa razy do roku, w dniach 15 sierpnia i 8 września odbywają się doroczne pielgrzymki Polaków i Ukraińców do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Buszczu koło Brzeżan na Podolu. Skazana na rujnację świątynia została odbudowana dzięki akcji dobroczynnej ks. Stanisława Żaka z USA.

Kazimierz Wierzyński wobec Niepodległości

11/11/2019 06:48

W 50. rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego. Rozmowa Anny Gordijewskiej z Mariuszem Olbromskim, literatem i muzealnikiem.

11 listopada 1929 roku, poniedziałek

11/11/2019 05:21

Przez przypadek zauważyłem, że w 1929 roku Święto Niepodległości wypadało w poniedziałek – tak samo jak w tym roku. Przejrzyjmy świąteczne numery Gazety Porannej sprzed 90 laty.

Świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości

11/11/2019 04:59

Mimo tego, że ostatnie dni października są w tym roku ciepłe i słoneczne, trudno się w moim sercu doszukać optymizmu.

Wspomnienie lata: Rumunia (i nie tylko) w dwa tygodnie

09/11/2019 17:12

Rumunia jest ze Lwowa niemal na wyciągnięcie ręki.

Zakład Ojców Jezuitów w Chyrowie. Część VIII

09/11/2019 15:53

Szczytna szkoła. Kultura i życie duchowe

Zakony mniej znane. Benedyktynki i teatyni

09/11/2019 15:42

Klasztory rzymskokatolickie na Wschodzie Rzeczypospolitej

Kornel Makuszyński jako recenzent teatralny „Słowa Polskiego” (1905–1909)

08/11/2019 12:40

„Są ludzie, którzy nie powinni umierać, którzy nie pasują do śmierci, o których trudno myśleć jako o zmarłych. Do takich należał Kornel Makuszyński. Pogodny epikurejczyk, uśmiechnięty, cały w doczesnym szczęściu” – te szczere słowa, wypowiedziane przez rodaka Makuszyńskiego, polskiego pisarza Kazimierza Wierzyńskiego, bardzo precyzyjnie, a także z dużą dozą uczuciowości kreślą wizerunek jednego z najbardziej interesujących polskich twórców kresowych.

Pan Witek znów w akcji!

-a A+

Poplenerowa wystawa malarska i fotograficzna we Lwowie

28 września w siedzibie Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych zrobiło się bardzo tłoczno i głośno. Grupa młodzieży z Ukrainy i z Polski wystawiła swoje prace malarskie i fotograficzne. Patronat na tym przedsięwzięciem artystycznym objęli: konsul generalny RP we Lwowie, ambasador Wiesław Osuchowski, burmistrz dzielnicy Warszawa-Ochota Maurycy Wojciech Komorowski oraz mer Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) Wiktor Anuszkiewiczius.

– Bardzo się cieszę, że mogłem patronować tej ważnej wystawie i w ważnym miejscu – oznajmił konsul generalny RP Wiesław Osuchowski podczas otwarcia. – Młodzież, która się tu spotyka, jest bardzo wrażliwa na piękno. To piękno widać w Waszych fotografiach i w Waszym malarstwie, w Waszych pierwszy próbach – dodał Pan Ambasador. Dyplomata jest przekonany, że spotkania młodzieży uzdolnionej artystycznie są bardzo ważne.

Na zakończenie swego przemówienia Pan Ambasador powiedział: „Cieszy mnie bardzo, że młodzi Ukraińcy wracają jak gdyby do tej przepięknej, bogatej historii – historii tworzonej przez Polaków. Ta przeszłość szalenie wzbogaca współczesność. Lwów zawsze był w Europie, to było wielkie europejskie miasto o zachodniej kulturze. Cieszę się bardzo z tego spotkania. Cieszę się bardzo, że jesteście razem. Dziękuje wszystkim, którzy się przyczynili do tego spotkania, do tego pleneru. Niech on się z każdym rokiem rozwija jeszcze bardziej. Czego Wam z całego serca, życzę”.

Mieczysław Maławski, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, prezes Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, opowiedział młodzieży o działalności plastyków zrzeszonych w tym towarzystwie. Pan Maławski wysoko ocenił obrazy i fotografie młodzieży, powiedział m.in.: „Takie wspaniałe, takie dojrzałe prace. Życzę Wam, wielu sukcesów twórczych”.

Organizatorem wystawy i opiekunem młodych plastyków i fotografików jest Witold Dzięciołowski. Od kilku lat organizuje plenery w Kamieńcu Podolskim, w następnym roku zabierze młodzież do Użhorodu, na Zakarpaciu.

O Witoldzie Dzięciołowskim redaktor naczelny „Lwowskich spotkań” Bożena Rafalska mówi, że to on „wymyślił to wszystko i dzięki niemu odbywają się takie spotkania. Jest to osobą niezwykła, nazywają go tutaj we Lwowie misjonarzem. I to rzeczywiście jest misjonarz kultury polskiej na ziemi ukraińskiej”.

Marta Andruszko, wicedyrektor szkoły nr 10 we Lwowie, jest stale na plenerach, od kiedy uczestniczy w nich młodzież ze Lwowa. Od kilku lat jest „naczelnym plastykiem całej imprezy” – tak rolę pani Marty określił Witold Dzięciołowski.

– Każda z tych prac jest bardzo dobra. Nie podejrzewałam, że młodzi ludzie tak widzą. To jest, naprawdę, piękne – powiedziała Bożena Rafalska.

Jeśli znawcy sztuki plastycznej tak wysoko oceniają pracę młodych artystów, to niewątpliwie są one bardzo dobre. Ja również jestem pod urokiem zarówno fotografii, jak i obrazów malarskich. Tak trzymać!

Maria Basza
Tekst ukazał się w nr 5 (47) 15 października 2007

Fot. Maria Basza

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.