01/01/2018 19:00

Konferencja w Wilnie poświęcona Piłsudskiemu?

To możliwe. W stolicy Litwy w ratuszu miejskim, a więc w przestrzeni publicznej, odbyła się konferencja „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Piłsudskim”. Dwudniowa sesja zebrała najlepszych historyków z Polski i Litwy. Profesor Andrzej Nowak ten fakt nazwał przełomem.

24/12/2017 18:45

Muzea a wartości. Spotkanie z Zofią Gołubiew

Kolejne LXXIII Spotkanie Ossolińskie zgromadziło na sali im. Tatiany i Omeliana Antonowiczów w gmachu głównym lwowskiej Biblioteki im. W. Stefanyka (dawnego Ossolineum) znaczne grono muzealników, profesorów uniwersyteckich, miłośników sztuki – do Lwowa zawitała Zofia Anna Gołubiew – wybitna muzeolog, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 2000-2015.

23/12/2017 18:39

Indeks imienia Mariusza Kazany po raz szósty

Konkurs „Indeks imienia Mariusza Kazany” zajął już swoje miejsce w kulturalnym i artystycznym życiu Lwowa, stał się też jednym ze znaczących punktów współpracy Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych z Akademiami w Warszawie i Krakowie. W 2017 roku odbyła się szósta edycja konkursu, tradycyjnie dopasowana do Dnia Niepodległości Polski.

21/12/2017 18:06

„Dębniacy” zagrali w Stanisławowie

16 grudnia w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbył się koncert kapeli ludowej „Dębniacy” z Dębna (województwo zachodniopomorskie), która zagrała utwory polskiego folkloru oraz kolędy. Następnego dnia kapela również wystąpiła w kościele pw. Chrystusa Króla.

13/12/2017 20:45

„Druga jesień” w Drohobyczu po raz szesnasty.

Jak co roku, 19 listopada na skrzyżowaniu dawnych ulic Czackiego i Mickiewicza w Drohobyczu – miejscu, gdzie w dalekim 1942 roku z ręki gestapowca przerwane zostało życie Brunona Schulza, zbierają się miłośnicy twórczości autora „Sklepów Cynamonowych”, aby oddać hołd jego pamięci, a także uczcić pamięć 265 Żydów – mieszkańców okupowanego miasta, którzy zginęli w tym dniu na jego ulicach. W tym roku do obchodów dołączył legendarny chór „Kairos” z Lublina.

04/12/2017 12:00

Spotkania w Łucku i Równem

Pierwsze spotkanie odbyło się w Łucku w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu i redakcji „Monitora Wołyńskiego”.

28/11/2017 20:23

Pamięć o Karskim wraca do Lwowa, miasta gdzie był szczęśliwy

Dzięki Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego wiedza o jej patronie dociera na Ukrainę. Na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie odbyła się konferencja zatytułowana „We Lwowie byłem szczęśliwy…”. Dziedzictwo Jana Karskiego, absolwenta Uniwersytetu Lwowskiego. W konferencji wzięli udział specjaliści zarówno z Polski, jak i z Ukrainy.

28/11/2017 20:04

Stanisławowskie warsztaty poświęcone Janowi Karskiemu

Ostatnim wydarzeniem towarzyszącym 6. Przeglądowi Najnowszych Filmów Polskich w Stanisławowie były warsztaty dla edukatorów „Jan Karski – misja – zbliżenie”. W ciągu jednego dnia intensywnej pracy nauczyciele i wykładowcy uniwersyteccy dowiedzieli się wiele o polskim emisariuszu i o pamięci o Holocauście.

27/11/2017 19:33

Piękno chemii w Stanisławowie

Przed wejściem do kina „Lumièr” Stanisławowie w specjalnym namiocie zebrali się fascynacji nauk ścisłych. Była to okazja by obserwować szereg interesujących doświadczeń fizycznych i chemicznych.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.