01/06/2018 06:57

Projekt potrzebny wszystkim

W Iwano-Frankiwsku (dawn. Stanisławowie) w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego miało miejsce spotkanie społeczeństwa miasta z przedstawicielami Centrum Projektów Europejskich i ekspertami technicznego sekretariatu Międzynarodowego Programu „Polska – Białoruś – Ukraina”, otwierające perspektywy współpracy transgranicznej w wielu aktualnych aspektach.

21/05/2018 14:00

IV Spotkania Dunajowskie

Duchowieństwo katolickie dwóch obrządków, naukowców i artystów z Ukrainy i Polski oraz ludność miejscową zgromadziły IV Spotkania Dunajowskie, które pt. „Estetyka Renesansowa: uniwersalizm i harmonia piękna” 12 maja odbyły się w Dunajowe koło Przemyślan w obwodzie lwowskim.

12/05/2018 13:17

7. Czarodziejska Noc w Bibliotece

Po raz siódmy we Lwowie, w dniach 11-12 maja Konsulat Generalny RP we Lwowie wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu i Lwowską Obwodową Biblioteką dla Dzieci zorganizowały dla najmłodszych „Czarodziejską Noc w Bibliotece”. Dzieciaki czytały, rysowały, bawiły się, a następnie nocowały w bibliotece wśród książek.

25/04/2018 21:07

Wykład gościa zza oceanu

Profesor John Stanley Micgiel jest historykiem, politologiem, dyrektorem Warsaw East European Conterfence na Uniwersytecie Warszawskim, stały visiting profesor Studium Europy Wschodniej tegoż Uniwersytetu. Prelegent wygłosił referat pt. „Polityka zagraniczna prezydenta Donalda Trumpa” jako gość Spotkań Ossolińskich we Lwowie.

18/03/2018 17:01

Projekt informacyjny „Chluba miasta”

Projekt „Chluba miasta” został zapoczątkowany przez organizację społeczną „KontrFors” w czerwcu 2017 roku i ma na celu popularyzację wiedzy o mieszkańcach Lwowa różnych narodowości, którzy swoimi osiągnięciami rozsławili nasze miasto.

04/03/2018 11:39

Collegium Carpaticum już w 2018

Na 20. konferencji „Europa Karpat” nie zabrakło też kadry naukowej, zwłaszcza z uczelni wyższych z sąsiednich krajów.

30/01/2018 14:33

Fantastyczny lwowski profesor Rudolf Weigl

Na LXXIV Spotkanie Ossolińskie zawitał do Lwowa Mariusz Urbanek, dziennikarz, publicysta, popularyzator historii polskiej nauki i kultury, pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

26/01/2018 07:57

Nowatorskie badania drohobyckiej polonistki

Niewielu jest w Drohobyczu nauczycieli szkolnych, którzy zajmują się badaniami naukowymi i mają stopnie naukowe. Chyba około dziesięciu. W tych dniach na Uniwersytecie Czerniowieckim pracę naukową z teorii literatury obroniła nauczycielka z Drohobycza Wira Romanyszyn.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.