357. urodziny Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa)

-a A+

Mieszkańcy Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) świętowali 357. rocznice założenia miasta. Z tej okazji w centralnej części Iwano-Frankiwska odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i licznych delegacji z różnych państw m.in. z Polski.

Uroczystości rozpoczęły się od pochodu od pomnika Iwana Franki do ratusza, gdzie przedstawiciele władzy miejskiej pogratulowali mieszkańcom i gościom d. Stanisławowa kolejnej rocznicy nadania miastu prawa magdeburskiego. Kontynuowały świętowanie występy zespołów wokalnych i tanecznych.

– Główną ideą świętowania Dni Miasta jest to, że każdy może znaleźć coś dla siebie i wziąć udział w tej imprezie. Występują tu dzieci w różnym wieku, specjalnej troski, cierpiące na autyzm. Różnorodność wydarzeń, które trwają teraz w Iwano-Frankiwsku, przyciąga zarówno mieszkańców miasta, jak i gości. Są tu również nasi przyjaciele z zagranicy, w tym reprezentanci 13 miast z Polski: Opola, Lublina, Zielonej Góry i innych miast. Bardzo nam miło, że w tak trudny okres dla Ukrainy, Polacy wspierają nas swoją obecnością – powiedział Rusłan Marcinkiw, prezydent Iwano-Frankiwska.

Podczas odchodów Dni Miasta artyści z Ukrainy, Polski, Austrii, Litwy, Czech, USA i innych państw zaprezentowali swój dorobek na IV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Karpacka Przestrzeń. Liczne zainteresowanie turystów i gości miasta wywołało Święto Kowali i 28. Międzynarodowy plener artystów „Iwano-Frankiwask – Dawny Stanisławów”.

Obchody 357. rocznicy powstania d. Stanisławowa rozpoczęły się 3 maja i trwały cztery dni.

Karina Wysoczańska

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.