Wizyta zespołu „Złoty Potok” z Jelnej

-a A+

Do Lwowa w dniach 9–10 marca na zaproszenie „Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Lwowiacy” przyjechał na swój koszt „Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego Złoty Potok” z Jelnej koło Leżajska. Towarzyszyła mu kapela.

Przyjazd do Lwowa poprzedziło dwa miesiące przygotowań. Z polskiej strony współpracował nad tym prezes Andrzej Chojnacki, a z ukraińskiej prezes Stanisław Durys. Wymieniali ze sobą maile i telefony i udało się, z Bożą pomocą.

Koncertowanie rozpoczęło się śpiewem pieśni liturgicznych w kościele pw. św. Marii Magdaleny podczas niedzielnego nabożeństwa. Po Mszy św. 45-osobowa grupa udała się do polskiej szkoły im. św. Marii Magdaleny, aby zaprezentować swój dziesięcioletni dorobek artystyczny przed słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie.

Fot. Marian Frużyński

Pięknie został też zaprezentowany dorobek taneczny, również kapela wspaniale wystąpiła z folklorem podkarpackim. Przewodnicząca UTW we Lwowie Ewelina Małanicz podziękowała zespołowi za koncert.

Sobotę 9 marca poświęciliśmy na zwiedzanie Kopca Unii Lubelskiej w 150. rocznicę usypania go pod kierunkiem Franciszka Smolki i w 450. rocznicę podpisania Unii Lubelskiej przez króla Polski Zygmunta Augusta. Piękna panorama Lwowa, choć we mgle, odsłoniła się przed naszymi gośćmi. Następnie nasi goście zwiedzili Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich.

Później zwiedzanie stolicy Galicji – królewskiego miasta Lwowa.

W niedzielę goście udali się do Teatru Wielkiego, by obejrzeć operę „Mojżesz” w reżyserii Zbigniewa Chrzanowskiego, dyrektora Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.

Mamy nadzieję, że kiedyś znów spotkamy się we Lwowie ze „Złotym Potokiem” z Jelnej.

Stanisław Durys
Tekst ukazał się w nr 6 (322) 29 marca – 15 kwietnia 2019

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.