• Polska pomoc dla szpitala w Rudkach

    2 czerwca konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz przekazała środki ochrony indywidualnej na potrzeby Szpitala Komunalnego w Rudkach, które zakupiło Przedstawicielstwo Fun...
  • Umowa Warszawska

    21 kwietnia przed stu laty miało miejsce podpisanie Umowy warszawskiej pomiędzy Józefem Piłsudskim i Semenem Petlurą. Dało to impuls do prowadzenia wspólnych walk Polaków i Ukraińc...
  • Rok 1920: Pamięć podczas pandemii. Relac...

    Ta wspólna podróż Polaka i Ukraińca po miejscach walk z roku 1920 mogłaby nie dojść do skutku, gdyby nie pandemia koronowirusa. ...

aktualności

Archeologiczne odkrycia w Malhowicach

30/05/2020 09:17

Archeolodzy, prowadzący nadzór przy rozbudowie drogi wojewódzkiej Przemyśl – Malhowice, odkryli liczne obiekty archeologiczne w Malhowicach, w połowie wzgórza schodzącego ku linii granicznej, gdzie w przyszłym roku ma ruszyć budowa przejścia granicznego „Malhowice – Niżankowice.

Maski medyczne od polskich przyjaciół

30/05/2020 06:03

Dwa tysiące masek ochronnych dla personelu medycznego w rejonie tyśmienickim w obw. iwanofrankiwskim nadesłali polscy partnerzy z gminy Strzelce Opolskie.

Polska wsparła Sokal w walce z pandemią

29/05/2020 18:22

Konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz przekazała Głównemu Szpitalu Rejonowemu w Sokalu sprzęt medyczny i ochronny mający zastosowanie w walce z COVID-19. Było to już trzecie w obwodzie lwowskim przekazanie sprzętu medycznego zakupionego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Ukraina otwiera kolejne przejścia graniczne z Polską

29/05/2020 07:50

W nocy z 28 na 29 maja wznowiło działalność pięć ukraińsko-polskich przejść granicznych w obwodzie lwowskim. Taką decyzję podjął rząd Ukrainy.

Jak uczyć (się) na odległość i nie zwariować

27/05/2020 12:14

Ten rok szkolny nie jest podobny do wszystkich innych. Chyba od czasów II wojny światowej nauczanie nie odbywało się w tak nietypowych warunkach. Zamknięto szkoły, zamknięto uczniów i nauczycieli w domach, a rok szkolny przecież trwał, nikt go nie zakończył…

Polska przekazała lwowskiemu szpitalowi kolejną partię środków medycznych

22/05/2020 13:35

Konsulat Generalny RP we Lwowie przekazał Lwowskiemu Obwodowemu Szpitalowi Weteranów Wojennych i Represjonowanych w Winnikach środki ochrony indywidualnej dla lekarzy i medyków do walki z koronawirusem.

Nowa polska organizacja powstała na Bukowinie Północnej

22/05/2020 03:31

W Czerniowcach zostało zarejestrowane "Stowarzyszenie Polaków na Bukowinie im. Świętego Jana Pawła II". – Rozpoczynamy swoją działalność w stulecie urodzin św. Jana Pawła II oraz w trudnych warunkach kwarantanny z powodu pandemii koronawirusa, który najgorzej uderzył w nasz obwód na Ukrainie – powiedział prezes Walery Byndiu.

Książkę „Pamięć i tożsamość” Jana Pawła II wydano po ukraińsku

21/05/2020 12:30

Z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II lwowskie wydawnictwo „Litopys” wydało tłumaczenie na język ukraiński ostatniej pracy papieża Polaka „Pamięć i tożsamość”.

publicystyka

Lolek grał jak „Martyna”...

17/05/2020 11:23

Jan Paweł II żył sportem. Był kibicem, jeździł na nartach, uwielbiał spływy kajakowe, jednak pierwszą dyscypliną, którą uprawiał młody Karol Wojtyła była piłka nożna.

Izrael. Wakacje last minute

16/05/2020 13:17

Tydzień to zdecydowanie za mało na Izrael, ale nikt z nas nie jest panem swojego czasu, prawie nikt nie dysponuje nim dowolnie… może teraz, w czasach ataku nowego wirusa typu korona mamy czasu aż za dużo, ale jeszcze przez jakiś czas o podróżach nie będzie mowy.

50-lecie śmierci generała Władysława Andersa oraz 100-lecie urodzin Ireny Anders

15/05/2020 15:13

Obie daty przypadły na dzień 12 maja. Oboje powiązani są ze Lwowem i ziemią lwowską, zasługują na to, by należycie upamiętnić ich w naszym mieście.

„Cholerny” słup, szczęka i DDT zamiast kadzidła

15/05/2020 06:51

Wioska Liczkowce, leżąca nad Zbruczem, znana jest przede wszystkim z odnalezionego tu w 1848 roku posągu Światowida o czterech twarzach. Niestety inne lokalne zabytki nie są znane szerokim rzeszom. Jakkolwiek wydaje się to dziwne, ale każdy z nich zasługuje na określenie „unikalny”. I nie ma w tym żadnej przesady.

Jak Polacy Charków budowali. Część LXVII

15/05/2020 06:16

Epidemie i zarazy w Charkowie oraz udział Polaków w ich przezwyciężeniu

Kamienni świadkowie dawnych epidemii

14/05/2020 04:04

„Dżumne” krzyże, które do dziś można zobaczyć gdzieniegdzie na Ukrainie, są dość interesującymi i rzadkimi świadectwami dawnych epidemii. Ustawiano je przeważnie w miejscach pochówku ofiar pomoru.

Wianek weselny – szeroki i wysoki

11/05/2020 04:47

Według tradycyjnych technologii oraz z naturalnych składników Olga Kalin z przykarpackiego miasta Kałusz wytwarza unikalne wysokie wianki weselne

Cud nad Wisłą. Konferencja naukowa

-a A+

W sali kurii metropolitalnej archidiecezji lwowskiej w dniach 8–9 września odbyła się konferencja naukowa „Cud nad Wisłą jako akt łaski Królowej Polski – w łączności ślubów króla Jana Kazimierza we Lwowie”.

Inicjatywa organizacji konferencji na ten temat należy do profesora dr. hab. Włodzimierza Osadczego z Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Wsparł wydarzenie Senat Rzeczypospolitej Polskiej, zaś metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki objął swoim patronatem. Bezpośrednią organizacją zajmował się dr Jacek Bąk, prezes Zarządu Federacji Muzyki Sakralnej Caecilianum z Warszawy. Federacja zajmuje się popularyzacją muzyki sakralnej i patriotycznej o wysokich walorach artystycznych, również organizacją imprez związanych z historią cudownych obrazów.

Jednym ze współorganizatorów był o. Mariusz Bigiel SJ z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Właśnie on połączył tradycję ślubów króla Jana Kazimierza we Lwowie z cudem nad Wisłą w 1920 roku i wskazał na jezuickie wątki maryjne ślubów królewskich. Wśród prelegentów byli uczeni z Warszawy, Lublina i Lwowa.

Jacek Bąk podkreślił, że „Federacja Caecilianum łączy popularyzację pieśni patriotycznej z popularyzacją historii polskiej. Wyrazem tego są filmy dokumentalne powstałe z inicjatywy fundacji, mianowicie „Pamięć o bitwie pod Olszynką Grochowską” czy „Rozbłysło światło miłosierdzia za sprawą Siostry Faustyny”, gdzie zamieszczono wyjątkowe świadectwo zmarłego niedawno generała „Gryfa” – Janusza Brochwicz-Lewińskiego. Wniosek o realizację konferencji naukowej we Lwowie wsparł Senat RP, bo przedsięwzięcie to wchodzi w zakres senackiego zadania: „Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego”. Motywem naszych działań jest też przekonanie o jedności narodu polskiego, niezależnie czy znajduje się on w obrębie państwa polskiego, czy w diasporze, w tym na Kresach. Motywem jest także stuletnia rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Powyższe przekonanie jest też w bezpośrednim związku z jednością ślubów Jana Kazimierza oraz Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, co podkreślił Prymas Tysiąclecia, zawsze wspierający naród polski, także ten rozsiany poza granicami Kraju”.

Chór „Echo” (fot. Jurij Smirnow)

Szlachetną ideę konferencji poparł swoją obecnością i przygotowaniem referatu ks. biskup Marian Buczek. Wiele spraw organizacyjnych wziął na siebie Edward Kuc – kierownik i dyrygent lwowskiego chóru „Echo”. Chór wystąpił też w sali kurii na zakończenie konferencji, wykonując bardzo bogaty repertuar, na który złożyły się pieśni kościelne, maryjne, patriotyczne i lwowskie.

Chór „Echo” (fot. Jurij Smirnow)

Podczas obrad konferencji obecni wysłuchali bardzo cenne i bogate w treść referaty, które zostaną wydane osobną książką. Ks. bp Marian Buczek wygłosił referat pt. „Jedność wewnętrzna ślubów Jana Kazimierza oraz ślubów jasnogórskich”. W tym niezwykle cennym referacie przytoczył również mało znane fakty z historii cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej z katedry lwowskiej, które przed tym nie były nigdy publikowane i są znane bardzo ograniczonemu kołu osób. Opowiadał m.in. o wywiezieniu oryginału do Krakowa przez abpa Eugeniusza Baziaka, o wykonaniu kopii tego obrazu w ciągu jednej nocy przez Marię Pokiziak i umieszczeniu tej kopii w ołtarzu głównym katedry lwowskiej, o koronacji kopii cudownego obrazu w 2001 roku złotymi papieskimi koronami przez papieża Jana Pawła II. Kopię obrazu pędzla Marii Pokiziak uczestnicy konferencji mogli obejrzeć w Muzeum Kurii Metropolitalnej, które również mieści się w pałacu arcybiskupów lwowskich.

Pod nieobecność prof. dra hab. Włodzimierza Osadczego został wygłoszony jego referat „Św. Andrzej Bobola i jego historia jako zwornik ślubów Jana Kazimierza oraz ślubów jasnogórskich”. O jezuickich wątkach ślubów królewskich mówił również o. Mariusz Bigiel SJ z Warszawy. Rozwinął też temat duchowego podłoża bitwy warszawskiej. Dr hab. prof. Mieczysław Ryba mówił o kulcie Maryi jako Królowej Polski, jako źródle postawy rycerskiej i spoiwie cywilizacji łacińskiej. Dyrektor Muzeum Bitwy Warszawskiej w Warszawie Rafał Pazio wygłosił referat „Upamiętnienie bitwy warszawskiej jako wizja społeczności lokalnej wobec narodu, Europy oraz Kościoła”.

abp Mieczysław Mokrzycki i o. Mariusz Bigiel SJ (fot. Jurij Smirnow)

Wśród innych referatów niezwykle ciekawy był wygłoszony przez prof. Grzegorza Kucharczyka pod tytułem „Dwie konkurencyjne wersje zagospodarowania Europy Wschodniej. Rzesza niemiecka oraz Korona Królowej Polski”. Profesor bardzo dokładnie opisał plany niemieckie na przyszłość Europy Środkowej i Wschodniej, do której mogło dojść, gdyby Rzesza wygrała I wojnę światową, sytuację Polski jako zależnego od Niemców państwa i losy narodu polskiego przy takiej sytuacji politycznej. Wiadomo, że do tego nigdy nie doszło, ale wiele z tych postulatów planowali realizować hitlerowcy podczas II wojny światowej, tylko w jeszcze bardziej okrutny sposób.

Jurij Smirnow ze Lwowa wygłosił referat o upamiętnieniu ślubów Jana Kazimierza w dziełach sztuki w świątyniach lwowskich oraz o watykańskim dziele lwowskiego artysty malarza Jana Henryka Rosena. W 1933 roku papież Pius XI zwrócił się do prof. Jana Henryka Rosena, twórcy słynnej polichromii w katedrze ormiańskiej we Lwowie i w kaplicy króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu pod Wiedniem, z prośbą ozdobienia freskami nowej papieskiej kaplicy w letniej rezydencji Castel Gandolfo. Właśnie na ścianach tej kaplicy Rosen namalował kompozycje na tematy polskie, mianowicie „Obrona Częstochowy w 1656 roku” i „Śmierć księdza Skorupki podczas bitwy warszawskiej w 1920 roku”. Kompozycje te są jednymi z najważniejszych dzieł sztuki polskiej w Watykanie po dzień dzisiejszy, a zainteresowanie papieża bitwą pod Warszawą i losem narodu polskiego świadczy o ogromnym znaczeniu tej bitwy dla całej Europy, Kościoła katolickiego i cywilizacji europejskiej.

Na zakończenie konferencji wystąpił lwowski chór „Echo” z niezwykle bogatym i ciekawym koncertem, który wzbogacił zebranych duchowo i został nagrodzony gorącymi brawami i podziękowaniem.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 18 (310) 30 września – 15 października 2018

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.