aktualności

Jaremcze 2019: Panel ekonomiczny

18/10/2019 06:43

W ramach Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu odbył się również panel ekonomiczny, który stał się już stałym elementem tej konferencji. Tegoroczna debata była zatytułowana „O ekonomicznym partnerstwie i współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy”.

Chcemy sobie pomagać

18/10/2019 06:40

W Drohobyckim Budynku Kultury im. Iwana Franki wieczorem 10 października w koncercie charytatywnym „Maraton 101/1”, zorganizowanym w celu wsparcia osób poszkodowanych w zawaleniu się budynku mieszkalnego przy ulicy Hruszewskiego 101/1 zagrały grupy „Taraka” (Polska) i „Fusion” (Ukraina).

Jaremcze 2019: Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa

17/10/2019 06:37

Drugi dzień Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu otworzyło posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Panel był zatytułowany „Nowa sytuacja w stosunkach polsko-ukraińskich?”. Proponujemy Państwu przegląd ciekawszych, przedstawionych wówczas, tez i opinii.

Prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Drohobyczu

16/10/2019 08:35

W kaplicy św. Anny w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Drohobyczu zakończyła się konserwacja malowideł.

Pamięci ofiar września

16/10/2019 08:32

Lwów nie ma szczęścia do września. W całej historii miasta ten miesiąc jest szczególnie tragiczny: 19 września 1772 roku oddziały austriackie dowodzone przez feldmarszałka Esterhazego zajęły Lwów, 3 września 1914 – do Lwowa wkroczyły wojska rosyjskie generała von Rode, a 22 września 1939 dowódca obrony Lwowa gen. Władysław Langner podpisał z dowództwem sowieckim kapitulację. W przededniu tych ostatnich wydarzeń żołnierz Polski złożył pod Lwowem szczególnie obfitą daninę krwi…

IV Międzynarodowy turniej „Sport zbliża serca”

16/10/2019 08:18

W Równem 14 września br. obchodzono tradycyjny Dzień kultury fizycznej i sportu. W tym dniu na boisku Rówieńskiego Gimnazjum Humanistycznego odbył się IV Międzynarodowy turniej z mini-futbolu „Sport zbliża serca”. O zwycięstwo w turnieju walczyło osiem dorosłych i dziecięcych drużyn z Polski i Ukrainy.

Podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia

16/10/2019 08:15

Fundacja Wolność i Demokracja zaprosiła 10-osobową grupę członków Katolickiego UTW we Lwowie do udziału w projekcie „Liderskie Centrum Szkolenia profesjonalizacji polskich organizacji działających na Ukrainie”.

publicystyka

Literackiego Nobla otrzymała Polka

17/10/2019 06:34

Polska pisarka Olga Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę Nobla – koniec, kropka! W tabelkach z zestawieniami nazwisk osób nagrodzonych literackim Noblem pojawi się kolejny polski proporczyk i to jest moim zdaniem w tym wszystkim najważniejsze.

Poszukuję śladów rodziny, przodków mojego bliskiego przyjaciela

16/10/2019 08:39

Wiemy ze Włodzimierz Teodor Andrzej Nałęcz Keszycki ur. 30.11.1869 r. w Dźwinogrodzie, później przeniósł się do Lwowa, ożenił się z Apoliną Romualdą Kozakiewicz. Mieli syna Stanisława i córkę Irmę. Zmarł we Lwowie w Państwowym Szpitalu Powszechnym 18.12.1931 r. Pochowany został na cmentarzu Janowskim, mogiły nie udało się odnaleźć.

Rozmaitości wrześniowe 1929

16/10/2019 08:27

Gazeta Poranna w drugiej połowie września przed 90. laty zamieszczała wiele interesujących materiałów z różnych stron życia Lwowa i okolic. Oto niektóre z nich…

Misjonarze

09/10/2019 06:32

Klasztory rzymskokatolickie na Wschodzie Rzeczypospolitej

Czyżby cisza przed burzą?

05/10/2019 12:59

Od dwunastu lat jaremczańskie Polsko-Ukraińskie Spotkania są jednymi z najistotniejszych wydarzeń dla kształtowania stosunków pomiędzy Ukrainą i Polską.

Jaremcze 2019: Rozmowy w kuluarach. Hryhorij Perepełycia

04/10/2019 12:56

Prof. Hryhorij Perepełycia, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki

Jaremcze 2019: Rozmowy w kuluarach. Łukasz Adamski

04/10/2019 12:51

Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Jaremcze 2019: Rozmowy w kuluarach

04/10/2019 12:46

Bogumiła Berdychowska, publicystka, znawczyni problematyki polsko-ukraińskiej

Jaremcze: Bez wypominania, za to merytorycznie

03/10/2019 12:42

Po raz drugi konferencja w Jaremczu nie była zdominowana przez emocje. Skończyło się „wytykanie”, przeważa merytoryczna dyskusja. Prezentujemy Państwu interesujące tezy i diagnozy zaprezentowane w czasie trzech paneli.

Dialog w działaniu

01/10/2019 07:35

Spotkania, Spotkania i... już po Spotkaniach. Niedzielnym rankiem 22 września w Jaremczu zakończyły się trzydniowe „XII Polsko-Ukraińskie Spotkania Przyszłość, Współczesność, Przeszłość”. W tym roku ich tradycyjną już nazwę sprecyzowano podtytułem „Nowe Wyzwania – Prognozy rozwoju stosunków polsko-ukraińskich”.

Projekt potrzebny wszystkim

-a A+

W Iwano-Frankiwsku (dawn. Stanisławowie) w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego miało miejsce spotkanie społeczeństwa miasta z przedstawicielami Centrum Projektów Europejskich i ekspertami technicznego sekretariatu Międzynarodowego Programu „Polska – Białoruś – Ukraina”, otwierające perspektywy współpracy transgranicznej w wielu aktualnych aspektach.

Na prezentację przyszło tak wielu chętnych, że nawet przestronna sala Centrum nie była w stanie pomieścić wszystkich. Obecni byli przedstawiciele organizacji młodzieżowych, młodzież, naukowcy, prezesi zjednoczonych społeczności wiejskich z rejonów Nadwórniańskiego, Tyśmienickiego, Bohorodczańskiego i Horodeńskiego obw. iwanofrankiwskiego.

- Z 17 programów EU, realizowanych na terenach przygranicznych, nasz program jest najobszerniejszy – twierdzi Lolita Gedo, ekspert sekretariatu technicznego Międzynarodowego Programu „Polska-Białoruś-Ukraina”. – Wcieliliśmy 117 projektów, pośród których są: współpraca strażaków, współpraca lekarzy, naukowców, działaczy sfery turystycznej, przedsiębiorców i samorządowców. Na razie budżet programu to 183 mln euro. Taką sumę przeznaczyła KE.

- Ten projekt międzynarodowy w ciągu 15 lat swego istnienia pozwolił wcielić w życie wiele projektów, tworzących nową jakość życia na Ukrainie, generował rozwój wielu dziedzin gospodarki, sprzyjał nawiązaniu kontaktów – twierdzi Leszek Buller, dyrektor Centrum projektów europejskich z Warszawy. – Podstawowym warunkiem uczestniczenia w programie jest istnienie polskiego partnera, zainteresowanego np. odrodzeniem turystyki lub powstaniem nowych obiektów turystycznych, miejsc kulturowych, poprawą stanu dróg itd. Współpraca może być też trójstronna. Kolejnym ważnym warunkiem udziału w projekcie jest zgodność z tematyką, proponowaną przez nasze Centrum i celowość działań, a nie tylko chęć poprawy sobie życia za europejskie pieniądze.

Idei napisania projektów może być wiele, ale by przejść przez wszystkie etapy selekcji i otrzymać fundusze z UE, należy dokładnie przestrzegać wszystkich technicznych wymogów w złożonym projekcie. Według Leszka Bullera, eksperci już na wstępie odrzucają wiele, nawet dobrych, projektów z powodu technicznych nieścisłości i błędów. W celu pozbycia się tego zjawiska w roku bieżącym w technicznym sekretariacie w Warszawie stworzono sprzyjające warunki, pozwalające na unikanie pomyłek przez uczestników. Oprócz konsultacji online, w sześciu obwodach Ukrainy Zachodniej prowadzone są szkolenia. Pod koniec lata br. odbędzie się selekcja mikroprojektów, poświęconych ochronie przyrody i dziedzictwa historycznego i kulturowego. Bieg wydarzeń można śledzić na stronie: pbu2020.eu.

17 czerwca w Iwano-Frankowsku odbędą się obchody jubileuszu 15-lecia programu Polska – Białoruś – Ukraina.

Mirosława Gryniwecka
Tekst ukazał się w nr 10 (302) 30 maja – 14 czerwca 2018

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.