Śladami Polskich Legionistów

-a A+

W dniach 1-2 listopada 2014 roku Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) zorganizowało wyjazd młodzieży w ramach projektu „Śladami Polskich Legionistów”.

Głównym celem zadania jest ocalenie od zapomnienia i zniszczenia mejsc pamięci narodowej, kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i podtrzymywanie w nich tożsamości narodowej.

20 osobowa grupa młodzieży z Iwano-Frankiwska (d.Stanisławowa) odwiedziła Bogorodczany, Mołotków, Sołotwino, Nadwórną, Pasieczną, Zieloną, dotarliśmy do Bystrzycy (d. Rafajłową) skąd zaczynała się historyczna droga Legionów Polskich.

CKPiDE planuje podtrzymywanie rozpoczętej inicjatywy i przedłużenie projektu w roku 2015.

W piątek 7 listopada o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie podsumowujące wyjazd, sprawozdanie relacji młodzieży i historyków.

Źródło: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.