05/09/2014 18:26

Z Zadwórza za Niemen

W ramach Roku Kolberga w kolejnych numerach „Kuriera Galicyjskiego” prezentujemy pieśni z wsi polskich Ziemi Lwowskiej, zebrane w XIX w. przez  Oskara Kolberga (1814–1890).

21/07/2014 09:47

Festiwal muzyki żydowskiej we Lwowie

Wraz z pierwszym dniem lipca rozpoczął się we Lwowie VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Żydowskiej „LvivKlezFest” i trwał do 13 lipca. Został organizowany przez Ogólnoukraińską Żydowską Fundację Charytatywną (OŻFCh) „Hesed-Arieh” (Хесед-Ар'є), Międzynarodową organizację społeczną Centrum „Joint” oraz Holding emocji !FEST.

30/06/2014 13:51

Kobziarz po polsku

Trwa rok Tarasa Szewczenki. Do całego cyklu imprez dołączyła prezentacja przekładu na język polski zbioru poezji poety – „Kobziarz” – z ilustracjami Mykoły Storożenki Ten najbardziej znany tom poezji był wielokrotnie tłumaczony na język polski zarówno w całości, jak i we fragmentach. Na nowe wydanie złożyły się przekłady różnych autorów dokonane w różnych okresach. Wyboru dokonał Roman Łubkiwski, poeta, laureat Nagrody im. Szewczenki. Ksiażka została wydana w wydawnictwie „Swit” w ramach programu rządowego „Ksiażka na Ukrainie”.

23/06/2014 08:36

Kolberg na Pokuciu

W komentarzu do materiałów pokuckich i podolskich Oskar Kolberg pisał, że są to teki w których umieścił „notaty, wypisy i odpadki materiałów z Kołomyi, Horodenki, Czortowca, Jasienowa itd. użytych do monografii, którą z własnych funduszów wydałem”. Dzięki jego pracy mamy ogromne zbiory dokumentujące życie i obyczaje mieszkańców południowo-wschodnich regionów dawnej Rzeczypospolitej.

06/06/2014 18:19

Apetyt na Osiecką

Dwa lata temu w ramach „Polskiej Wiosny Teatralnej” teksty piosenek Agnieszki Osieckiej prezentował na scenie Teatru im. Marii Zańkowieckiej polski teatr z Cieszyna. Przedstawił lwowskiej publiczności „Słodkie rodzynki, gorzkie migdały”. Tym razem na scenie kameralnej Skarbka reżyser Opery Lwowskiej Hałyna Wołowecka wystawiła „Apetyt na czereśnie” w języku ukraińskim.

21/05/2014 10:58

Lirnicy i bandurzyści w wyobraźni romantycznej

Tam na kurhanach posępne lirniki

Siedzą i grają dumy dawnych czasów.
Dumy wychodzą na rozległe pola,
Wpadają smutne w szum dębowych lasów;
I stamtąd znowu, jak arfy Eola,
Zmieszane z szumem liścianych hałasów;
Wychodzą na step, a ludzka niedola
Leci, wichrami płaczącymi wiana,
Jakby nie ludzi ustami śpiewana.
J. Słowacki, Beniowski

20/05/2014 13:55

Kolberg na majowe nabożeństwo

W ramach Roku Kolberga w kolejnych numerach „Kuriera Galicyjskiego” prezentujemy pieśni wsi polskich Ziemi Lwowskiej i okolic, zebrane w XIX w. przez Oskara Kolberga. W maju, tradycyjnie kojarzonym z nabożeństwami maryjnymi, drukujemy zanotowaną przez Kolberga pieśń ze Zborowa koło Tarnopola ku czci Matki Bożej.

04/05/2014 12:58

Rok Oskara Kolberga. Kolbergowska majówka w Żytomierzu i Warszawie

Wszędzie śmiech, śpiew, ruch, swoboda i życie. Kwitną mlecze i bzy z narcyzami. Nadszedł maj. Kapele i orkiestry wykonują zamaszystego mazura, roznoszą się śpiewy i muzyka. Majówki muzyczne organizowano od XIX wieku po całym kraju. Oskar Kolberg odwiedzał zaprzyjaźnione miejscowości – poza ludowymi tradycjami zapisywał pieśni i melodie, przy których bawiła się szlachta.

20/04/2014 03:05

Wielkanoc z Kolbergiem

Barwne zwyczaje wielkanocne łączyły w sobie od najdawniejszych czasów tradycję ludową, dworską i mieszczańską. Spotkania rodzinne, malowanie jaj, wielkanocne orszaki, śmigusy, chodzenie z barankiem czy kurkiem dyngusowym… Staropolskie tradycje wielkanocne spisywał Oskar Kolberg w różnych częściach kraju.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.