Salon Muzyczny Opery Lwowskiej

-a A+

Opera Lwowska otrzymała długie płuco. Od 8 maja w sali lustrzanej został otwarty Salon Muzyczny.

- Chcemy powrócić do tej sali z operą kameralną, można będzie również usłyszeć tam występy muzyków i wokalistów – powiedział podczas konferencji prasowej Wasyl Wowkun, nowy dyrektor generalny i dyrektor artystyczny Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Sołomiji Kruszelnickiej.

Profesor wiolonczeli i kompozycji w Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki Jurij Łaniuk wspomniał o przedwojennych tradycjach muzykowania kameralnego w tym mieście z udziałem wybitnych muzykantów. Artur Rubinstein po swoich koncertach w Pałacu Potockich mówił, że nigdy więcej nie spotkał takiej wdzięcznej publiczności, jak we Lwowie. – Ta tradycja została przerwana w okresie sowieckim – mówił Jurij Łaniuk. – Mamy sporo muzyków, wokalistów, ale brakowało nam pomieszczeń dla koncertów kameralnych.

Wasyl Wowkun poinformował, że na razie koncerty w sali lustrzanej Lwowskiej Opery będą odbywać się w sobotę i niedzielę. Cena biletu – sto hrywien. Przewidziane są tam również wystawy malarstwa, spotkania z kompozytorami i działaczami sztuki.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.