• Inauguracja II kadencji Prezydenta RP

    Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką. ...
  • Konkurs "Reportaż rodzinny im. Mirosława...

    Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia do 18 roku życia poświęcony historii bliskiej. Bliskiej, bo tematem konkur...
  • Materiał do przemyśleń

    W dalekim już (z dzisiejszej perspektywy) 1965 roku, niemiecko-amerykański filozof (bez wątpienia komunista) Herbert Marcuse, opublikował esej „Tolerancja represywna”. ...

aktualności

Pogrzeb Mirosława Rowickiego

30/07/2020 17:15

Warszawska uroczystość pożegnania Mirosława Rowickiego odbyła się 21 lipca. Pogrzeb miał charakter państwowy. Odbył się z asystą honorową Wojska Polskiego.

Jadwiga Zappe. Pożegnanie

29/07/2020 09:04

27 lipca odprowadziliśmy w ostatnią drogę bardzo skromną za życia osobę, ale katedra lwowska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny była wypełniona po brzegi. Pożegnać się z Jadwigą Zappe – Panią Wisią, swoją nauczycielką religii i życia, przyszły tłumy Jej wychowanków.

Lwowski szpital kliniczny podziękował Polsce za pomoc w walce z koronawirusem

27/07/2020 05:41

Komendant Lwowskiego Wojskowo-Medycznego Ośrodka Klinicznego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Iwaszczenko wręczył dyplomy z podziękowaniami ambasadzie RP na Ukrainie, przedstawicielom polskich firm działającym na Ukrainie oraz Lwowskiej Kurii Metropolitalnej za pomoc humanitarną z Polski w walce z koronawirusem.

Pomoc z Polski: ze zrozumieniem i miłością

26/07/2020 16:37

Miejscowość Tłumacz w obw. iwanofrankiwskim otrzymała od polskiej gminy Paczków pomoc na likwidację skutków katastrofalnej powodzi.

Trwają prace przy rekonstrukcji fundamentu kościoła w Łanowicach

23/07/2020 09:39

We wsi Łanowice na Ukrainie trwają prace przy rekonstrukcji fundamentu kościoła zniszczonego przez władzę komunistyczną w 1980 roku.

Bon Pierwszaka w 2020 roku

20/07/2020 17:14

Wręczanie „Bonu Pierwszaka” młodym Polakom stawiającym pierwsze kroki na edukacyjnej drodze stało się już tradycją. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przekazuje stypendia i wyprawki szkolne naszym rodakom rozpoczynającym naukę już od 2016 roku.

Jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski we Lwowie i Berdyczowie

20/07/2020 14:31

W dniach 18 i 19 lipca jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski na zaproszenie metropolity lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy złożył wizytę na Ukrainie.

Msza pożegnalna Mirosława Rowickiego w katedrze lwowskiej

17/07/2020 15:39

W katedrze lwowskiej odprawiona została Msza św. w intencji śp. Mirosława Rowickiego, założyciela i redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego. Liturgii przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Pożegnać się z Mirosławem Rowickim przybyli: jego rodzina, koledzy redakcyjni, bliscy i przyjaciele z Polski i Ukrainy.

publicystyka

Nie zawiedziemy Pana

13/08/2020 05:35

Początkowo był dla mnie – jak zapewne dla wielu osób – Marcinem Romerem.

Mirkowi Rowickiemu poświęcam...

12/08/2020 05:31

Komu potrzebni są Polacy na Ukrainie

Połączył on tysiące Ukraińców i Polaków wokół wspólnej idei bycia razem

11/08/2020 05:26

Przemówienie Ihora Cependy, rektora Uniwersytetu Przykarpackiego, wypowiedziane podczas mszy pogrzebowej w intencji Mirosława Rowickiego 16 lipca 2020 r.

Twój okręt – Kurier Galicyjski – nie będzie dryfował, będzie płynął tym kursem, który wyznaczyłeś

10/08/2020 05:21

Przemówienie wygłoszone przez Wojciecha Jankowskiego w imieniu Kuriera Galicyjskiego w trakcie mszy pożegnalnej w katedrze lwowskiej 16 lipca 2020 r.

Będę pamiętać

08/08/2020 19:07

Wspomnienia o Mirosławie Rowickim

Można z nim było przysłowiowe konie kraść

08/08/2020 18:56

Wspomnienia o Mirosławie Rowickim

Losy i sukcesy polskich szachistów

07/08/2020 13:14

Przed wojną polscy, w tym i lwowscy, szachiści byli stałymi uczestnikami rozgrywek szachowych najwyższych szczebli, a ich zagrania i przebieg partii był analizowany i rozpatrywany przez specjalistów. Obecnie młodzi polscy szachiści kontynuują sławne tradycje i udowadniają swój poziom na rozgrywkach międzynarodowych, a jednym z nich jest Jan Krzysztof Duda.

Komu konika z… sera

06/08/2020 13:01

W miejscowości Brustory w obw. iwanofrankiwskim, uważanym za główny ośrodek produkcji zabawek z sera, trwa obecnie gorący okres. Miejscowe gospodynie masowo produkują rozmaite figurki zwierząt z sera. Przyznają, że z powodu kwarantanny popyt na huculskie tradycyjne smakołyki znacznie spadł.

O wołyńskich strzelcach w rocznicę zbrodni katyńskiej. Część 7

05/08/2020 12:57

Z wołyńskiej kolekcji Tadeusza Marcinkowskiego

Letni Przekrój AD 1970

04/08/2020 12:44

Kwarantanna trwa, a rubryka ze starych gazet musi być. Wykorzystuję więc prywatne zasoby dawnych polskich magazynów i przeglądam letnie numery Przekroju z 1970 roku. Jest tam co nieco interesującego…

Profesor Maria Tarnawiecka to epoka naszej kultury muzycznej, przede wszystkim w dziedzinie pianistyki

-a A+

Nie mogę wyobrazić sobie naszej Akademii Muzycznej bez takich osób jak Maria Kruszelnicka, Maria Krych, Maria Tarnawiecka.

Niestety – i to wielka szkoda – pokolenie to pozostaje w innym, przemijającym wymiarze historycznym. Była to epoka i pokolenie Olega Krysztalskiego i jego zespołu. Był on punktem centralnym, czynnikiem determinującym w środowisku świetnych wykładowców, profesorów, przedstawicieli lwowskiej szkoły pianistycznej, która ma dawne i sławne tradycje. Dziś pracę podjęła nowa generacja ich utalentowanych uczniów, którzy godnie kontynuują te tradycje.

Zrządzeniem losu stało się tak, że rodzice Marii Tarnawieckiej zamieszkali we Lwowie. Ojciec, znany architekt, śp. Piotr Tarnawiecki był jednym z najwybitniejszych architektów swego czasu, wybudował dziesiątki kamienic, które oglądamy też dziś, często nie wiedząc, że wybudowane są według jego projektów.

Maria Tarnawiecka urodziła się w rodzinie, gdzie muzyka była zawsze obecna. Matka, jako nauczycielka gry na fortepianie, od dzieciństwa krzewiła miłość do muzyki, do utworów na fortepian, przede wszystkim arcydzieł Chopina.

Maria jako pianistka kształtowała się we Lwowie powojennym, ukończyła Konserwatorium Lwowskie w klasie Iryny Krych, następnie kontynuowała studia w Moskwie – w aspiranturze w klasie J. Milszteina i pobierając lekcje-konsultacje u legendarnego H. Neuhausa. Podczas studiów w Moskwie Pani Maria stale była w centrum życia studenckiego, spotkań, wszystkich wydarzeń życia muzycznego i zawsze cieszyła się szacunkiem w swoim otoczeniu. Jest to dla mnie zrozumiałe, bo spotykając się z tą cudowną osobą też jestem zafascynowany jej energetyką, jej intelektem i profesjonalizmem.

Ona świetnie włada ojczystym językiem polskim, pięknie mówi w języku ukraińskim. Zawsze ma czym się podzielić, o czym opowiedzieć, a jej wyrafinowany gust w ocenie tego czy innego wykonania jest bardzo na miejscu, bo jej oceny są dokładne i trafne, i co jest najważniejsze – prawdziwe. Dlatego że zasłużyła na to, by mówić prawdę.

Poznałem Pani Marię w roku 1973, kiedy podjąłem pierwszy rok studiów na katedrze skrzypiec u prof. Bogdana Kaśkowa. Wtedy jeszcze młode Maria Krych, Maria Kruszelnicka, Maria Tarnawiecka, Oleg Krysztalski, Konstantyn Donczenko skupiali na sobie uwagę studentów szczególną aurą, którą umieli stworzyć i przekazać studentom. Byli oni dla nas niepodważalnymi autorytetami, którym ufano, wobec których odczuwaliśmy szacunek i po działaniem których budowaliśmy własną pozycję.

Żałuję, że nie zdążyłem słyszeć gry Pani Marii na scenie, tego jak bezpośrednio ona wykonywała, interpretowała utwory, ale jej pracę wykładowczą znam doskonale. Maria Tarnawiecka jest wysokim profesjonalistą. To profesor, który wie, umie i kocha! Kocha swój zawód, swoich studentów, swoją akademię i nie myśli siebie bez zespołu, który jest dla niej drugą rodziną.

Wśród absolwentów Marii Tarnawieckiej – wybitny ukraiński kompozytor, laureat Narodowej Nagrody im. T. Szewczenki Bogdan Janiwski, który równolegle z pianistycznym ukończył wydział kompozytorski. Kompozytor z powołania, on świetnie władał techniką gry na fortepianie i często wychodził na scenę jako pianista-wykonawca, akompaniator do własnych utworów w składzie swego zespołu „Lwowskie ognie”, w którym ja, jeszcze jako student, z wielką ochotą uczestniczyłem. Był on moim bardzo bliskim przyjacielem, pomagałem mu podczas nagrań jego utworów i sztuk teatralnych. Szkoda, że tak wcześnie opuścił ten świat.

Absolwenci Marii Tarnawieckiej pracują w różnych muzycznych instytucjach Ukrainy i poza jej granicami. Chcę wymienić Teresę Kalmuczyn. Doktorantka muzykologii, zasłużona artystka Ukrainy, po ukończeniu konserwatorium wyjechała do rodzinnego Iwano-Frankiwska, gdzie z powodzeniem pracuje na Uniwersytecie Przykarpackim im. W. Stefanyka.

W naszej Akademii Muzycznej również pracują absolwenci Marii Tarnawieckiej. Nadija Babyneć – profesor w katedrze akompaniamentu, zasłużony pracownik kultury Ukrainy, autorka trzech podręczników i wielu interesujących projektów muzycznych. Wielka jest jej zasługa w tworzeniu książki o Marii Tarnawieckiej, przygotowywanej do druku. Ja bardziej ufam rękopisom i książkom, aniżeli nośnikom elektronicznym. Rękopisy nie płoną, książki pozostają dla następnych pokoleń. Trzeba zachęcać młodych do pracy i rozmowy z książką.

Na katedrze ogólnego i specjalizowanego fortepianu pracuje absolwentka Marii Tarnawieckiej Zenowija Żmurkewycz, docent, doktorant muzykologii. Interesujące są jej badania w dziedzinie galicyjskiego muzycznego biedermeiera.

Ponad 30 lat pracuje jako akompaniator w katedrach przygotowania operowego i dyrygowania orkiestrowego absolwentka Marii Tarnawieckiej Oksana Nykołyn. Jej praca badawcza poświęcona jest lwowskim chopinianom oraz kwestiom interpretacji utworów K. Szymanowskiego.

Już za mojej kadencji jako rektora ukończył Akademię i aspiranturę w klasie Marii Tarnawieckiej Serhij Hryhorenko, doktorant muzykologii, zwycięzca konkursów międzynarodowych. Dość znany i interesujący muzyk, który dużo koncertuje z różnymi programami, również w Polsce. Tu trzeba zaznaczyć wielką zasługę Pani Marii w pracy menadżerskiej, której ona się podjęła w stosunku do jednego z najbardziej jaskrawych swoich absolwentów.

Maria Tarnawiecka cieszy się wielkim autorytetem i zasłużonym szacunkiem zarówno starszych kolegów, jak też młodych. Wiem, jak się odbywają egzaminy w katedrze fortepianu – Pani Maria słyszy w wykonaniu studentów to, co momentalnie wyznacza ich istotę, określa kto jest kim, trafia w samo sedno. Jestem pod wrażeniem jej zawziętości i nadzwyczaj wysokiej inteligencji. Jest obecna na wszystkich koncertach, gdzie ja występuję jako dyrygent, czy na występach O. Rapity, M. Dragana, J. Jerminia. Pani Maria jest nadzwyczaj uważna do pracy i twórczych osiągnięć swoich kolegów.

Przez Państwo Polskie Maria Tarnawiecka jest nagrodzona odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ale to tylko skutek. Jest zapraszana jako jurorka na konkursy F. Chopina, na festiwale „Warszawska jesień”. Często gości w różnych instytucjach muzycznych Polski, prowadzi kursy mistrzostwa w akademiach muzycznych. Jest to jaskrawy przykład przyjaźni dwóch narodów i ukraińsko-polskiej współpracy.

Maria Tarnawiecka kocha, ceni i szanuje ludzi, wśród których dorastała, z którymi pracuje i obcuje. Nie widzi siebie bez pracy w Akademii, a Akademia również nie wyobraża siebie bez profesora Tarnawieckiej.

W te jubileuszowe dnie cały zespół Narodowej Akademii Muzycznej, rektorat i ja osobiście serdecznie Panią witamy, Pani Mario!

Igor Pyłatiuk
rektor Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki

Ludzie jak nuty… Jubileusz Marii Tarnawieckiej

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.