• Małgorzata Gosiewska w Berdyczowie: „Co ...

    21 lipca w Ogólnoukraińskim Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie koło Żytomierza odbyła się główna uroczystość odpustowa pod hasłem „Matko Boża, pod Twoją obronę przy...
  • Otwarcie XIV Seminarium Młodzieży „Arka”...

    „Wszyscy jesteśmy w jednej arce” - to hasło przyświeca tegorocznemu XIV Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiemu Międzyreligijnemu Seminarium Młodzieży „Arka”, które rozpoczęło...
  • Koncert Okeanu Elzy i Chrystyny Sołowij ...

    Późnym wieczorem, we wtorek, dnia 16 lipca, w ramach kampanii prowadzonej przed wyborami do ukraińskiego parlamentu, założona i kierowana przez Swiatosława Wakarczuka partia GOLOS ...

aktualności

„Drohobycz Cmentarz” Lwa Skopa

17/07/2019 12:47

W poniedziałek, 15 lipca br. drohobyczanie i goście Drohobycza mieli możliwość wziąć udział w prezentacji książki z fotografiami i liryką słynnego drohobycko-lwowskiego artysty Lwa Skopa – „Drohobycz Cmentarz”.

Konferencja „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” w Jastrowiu

17/07/2019 10:03

W dniach 19–22.06.2019 r. w Jastrowiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”.

Rowerem na ratunek kościoła w Hodowicy

17/07/2019 10:00

7 lipca kolumna rowerzystów w asyście wozu policji wyruszyła z pl. Mytnego we Lwowie do kościoła Wszystkich Świętych w miejscowości Hodowica.

Granice etniczne, granice kulturowe

16/07/2019 18:01

Prof. Lech Mróz z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Roman Czmełyk z Lwowskiego Muzeum Historycznego wspólnie wygłosili wykład zatytułowany "Granice etniczne, granice kulturowe. Spór co jest czyje".

Ach, co to był za ślub!

16/07/2019 17:22

6 lipca we lwowskiej bazylice metropolitalnej odbył się ślub Joanny Janczyckiej i Jana Sabadasza. Stało się już bowiem piękną tradycją, że wielu lwowiaków z młodego pokolenia, mimo iż na stałe osiedlili się w Polsce, chcą w ten sposób wrócić w swoje rodzinne strony, podkreślając skąd ich ród.

30 lat kierowania nauczycieli na Wschód przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

16/07/2019 17:18

Trzydzieści lat minęło, jak jeden dzień – chciałoby się zaśpiewać w takt popularnej piosenki, ale nie jest to żaden truizm, a kryje się za nim intensywny okres pracy ORPEG i nauczycieli kierowanych na pięć kontynentów do wielu krajów do pracy z Polonią i Polakami, szereg drobnych codziennych radości i zmagań z urzędnikami i wymaganiami w krajach docelowych.

Pamięć. Pojednanie. Prawda

15/07/2019 13:22

Obchody 76 rocznicy Rzezi Wołyńskiej na Ukrainie.

Warszawa – uroczystości ku czci ofiar rzezi wołyńskiej

13/07/2019 13:36

W Warszawie uczczone zostaną ofiary rzezi wołyńskiej. W Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej, prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przed pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w Warszawie.

Pogoń Lwów Amatorska wygrała z Orłem Bydgoszcz

11/07/2019 16:13

W towarzyskim meczu sekcja sportowo-rekreacyjna Pogoni Lwów pokonała Orła Bydgoszcz 5:2. Po meczu piłkarze i kibice dzielili się wrażeniami przy wspólnym grillowaniu.

Ruszyła Piesza Pielgrzymka Pokoju i Pojednania do Bołszowiec

10/07/2019 15:28

Pieszą Pielgrzymkę Pokoju i Pojednania do sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach co roku organizują franciszkanie konwentualni.

publicystyka

Komu huculski kapelusz?

20/07/2019 11:08

W dalekiej górskiej wiosce Krasnoilla, w obw. iwanofrankiwskim, produkowane są tradycyjne kapelusze huculskie według XVII-wiecznych wzorów. Są często kupowane przez turystów z Polski.

Film, film, film…

19/07/2019 10:50

W kwietniu 1928 roku pojawił się dodatek tygodniowy do „Dziennika Lwowskiego” pod tytułem „Lwowski Dziennik Ilustrowany” z podtytułem: „Film i Teatr”.

Awaryjny stan budynków dawnej lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego

19/07/2019 10:31

„Myślę, że koniecznie trzeba zrobić muzeum. Dlaczego? Dlatego, że to będzie baza wiedzy dla przyszłych pokoleń”. Z Oksaną Sukaneć, nowym dyrektorem „Sanatorium Kosów” rozmawiała Natalia Tarkowska.

Jak sprytni Polacy rewolucyjną literaturę wozili i co z tego wynikło

18/07/2019 10:13

Historia pouczająca i nie bez morału

Wyspa Olchon, czyli raj dla fotografowania

18/07/2019 10:07

Bo rzeczywiście tak jest – gdzie nie zerkniesz… od razu jakoś inaczej…

Zapomniane. Odzyskane

17/07/2019 09:52

Polska pamięć pokoleń

Spadek i wizja

15/07/2019 13:35

450 lat temu powstało jedno z najpotężniejszych państw ówczesnej Europy – Rzeczpospolita Obojga Narodów. Zawarta 1 lipca 1569 roku w Lublinie unia Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowiła o utworzeniu federacji złożonej z dwóch równoprawnych członów.

Czy wśród pustelników w Puszczy byli Polacy?

13/07/2019 03:39

Kapliczka w pieczarze Puszczy Pustelnika, położonej koło nadzbruczańskiej wioski Kręciłów w rejonie husiatyńskim całkowicie słusznie może nosić miano najstarszego czynnego obiektu sakralnego na Ukrainie. Jest to w części wyryta ręcznie pieczara u podnóża malowniczego pasma wzgórz z górującą nad nim górą Dzwonigrodzką.

Gdańsk w Koronach ormiańskich i stanisławowskich

10/07/2019 04:41

Wochczujn kez Mariam!

Jak Polacy Charków budowali. Część LII

09/07/2019 04:24

Polscy architekci, urodzeni lub pośrednio związani z Charkowem

„Polacy we Lwowie 1944–1959”

08/07/2019 08:20

W dniu 3 czerwca 2019 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Piotra Olechowskiego „Polacy we Lwowie 1944–1959”.

„Świat pieniądza” – z Polski na Ukrainę

-a A+

W Iwano-Frankiwsku zaprezentowano przekład ukraiński adoptowanej do realiów ukraińskich książki dla dzieci o podstawach finansów „Świat pieniądza”.

Autorką publikacji jest Patrycja Krzanowska, z którą współpracowało jeszcze sześć osób. Z czasem konsul honorowy Ukrainy w Rzeszowie Jerzy Krzanowski zapoczątkował projekt międzynarodowy, którego treścią jest przekład tej książki na różne języki. Jak dotąd, książka już ukazała się w Izraelu i Białorusi.

– Na Ukrainie prawa autorskie na przekład otrzymali profesorowie Uniwersytetu Przykarpackiego – mówi dla Kuriera Galicyjskiego rektor uczelni Ihor Cependa. – Nie można było dokonać jedynie tłumaczenia, bo w polskim oryginale mowa była o złotówce, o jej historii i polskich realiach gospodarczych. Jest to oczywiście interesujące, ale dzieci ukraińskie należy nauczać na przykładach z hrywnią. Za podstawę wzięliśmy polską książkę, jej ilustracje, treść, ale adoptowaliśmy ją do historii Ukrainy i jej współczesnych realiów – stwierdza rektor.

Nad książką ponad rok pracowało dwóch tłumaczy, dwóch redaktorów literackich, zaś trzech naukowców przygotowało ilustracyjną, ekonomiczną i historyczną adaptacje. Dwie osoby pracowały nad łamaniem całości.

– Podstawą adaptacji publikacji jest podłoże ekonomiczne i dokonać tego nie było łatwo – przyznaje Walentyna Jakubiw, doktor ekonomii, kierownik Katedry Zarządzania i Biznesu Uniwersytetu Przykarpackiego. – Na przykład, w ciągu roku, gdy pracowaliśmy nad przekładem, na Ukrainie zmieniły się kursy walut i zarobki minimalne, wobec czego należało dokonywać zmian tuż przed wydrukiem książki. Opowieść o pieniądzach rozpoczynamy od historii ich powstania, dalej mowa jest o tym, jak produkowane są pieniądze, piszemy nawet o fałszerzach i odpowiedzialności prawnej za fałszowanie pieniędzy. Z książki dzieci mogą się dowiedzieć jakie pieniądze są w obiegu w różnych państwach, co to jest cena, płaca i jak się tworzą; co to jest inflacja i jak pracują banki; jak prawidłowo i ostrożnie brać kredyty, gromadzić pieniądze w bankach, spółkach kredytowych; co to jest giełda, jak ona działa i dlaczego jedni ludzie na giełdzie zarabiają pieniądze, a inni je tracą. W książce prezentujemy również historie bogatych Ukraińców, którzy uczciwie dorobili się fortuny.

Według profesor Olgi Derkaczowej, która zajmowała się redakcją literacką, język książki jest prosty i zrozumiały. Prawie wszystkie zdania są krótkie, wiele jest ilustracji, interesujących przykładów i historii.

Należy tu dodać, że w przekładzie, adaptacji i wydaniu książki Uniwersytet Przykarpacki współpracuje z Kredobankiem, który wdraża swój program, zatytułowany „Czytajmy razem z dziećmi”.

– Projekt o podstawach finansowości będzie kontynuowany – dodaje rektor Ihor Cependa. – Już niebawem na podstawie książki opracowany zostanie program gry komputerowej. Dzieci ukraińskie będą lepiej rozumiały, czym są pieniądze w ich życiu i jak nimi prawidłowo rozporządzać. Przecież obecnie na świecie odbywają się globalne i regionalne procesy gospodarcze, wymagające szybkich reakcji. Dzieci, do których rąk trafi dziś książka, za kilka lat będą menadżerami, bankowcami, właścicielami firm, księgowymi, fermerami i będą kształtować gospodarkę światową. Lepiej więc, gdy poznają zasady finasowania od młodych lat.

Pierwsza prezentacja książki miała miejsce w iwanofrankiwskim liceum akademickim dla zdolnych dzieci z rejonów wiejskich. Wziął w niej udział wiceminister nauki i oświaty Ukrainy Roman Hreba. Powiedział, że książka „Świat pieniądza” może być dopuszczona do programu szkolnego po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Nauki i Oświaty Ukrainy. Na razie ukazało się 1000 egzemplarzy książki. Zostaną bezpłatnie przekazane do szkół na Ukrainie.

Sabina Różycka
Tekst ukazał się w nr 2 (318) 1-14 lutego 2019

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.