• Szarotka zakwitnie na Antarktydzie

    Nie chodzi tu bynajmniej o przeniesienie roślin rosnących na naszych terenach w warunkach ekstremalnych w okolice o jeszcze bardziej surowym klimacie. Chodzi o sztukę. ...
  • Na poznaniaków zawsze można liczyć

    Poznański oddział Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich już od wielu lat prowadzi akcję charytatywną na rzecz rodaków ze wschodu. Wielkopolanie przywożą da...
  • Film „Wołania Polaków na Kresach” zdobyw...

    Produkcja filmowa „Polskiego Radia Berdyczów” zdobywa nagrody na festiwalach międzynarodowych. ...

aktualności

75. rocznica wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną generała Stanisława Maczka

13/12/2019 12:45

Pod koniec października br. niemalże wszystkie media informowały o tym, jak to 75 lat temu I Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka wyzwoliła miasto Breda w Holandii. Członkowie naszego Klubu Willys Klub Polska mieli zaszczyt uczestniczyć w tych uroczystościach „od kuchni”.

Komunikat MSZ ws. przewożenia darów na teren Ukrainy i Białorusi

13/12/2019 02:14

Wobec pojawiających się informacji o zatrzymywaniu przez służby celne Ukrainy transportów z paczkami świątecznymi, przeznaczonymi dla naszych Rodaków zamieszkałych w tym kraju, MSZ informuje, że w razie zatrzymania takich transportów, na prośbę osób zainteresowanych każdorazowo udzielana jest im przez polską służbę konsularną niezbędna pomoc w kontaktach z funkcjonariuszami służb celnych.

JAZZ BEZ with Marek 2019

11/12/2019 14:10

Zakończył się XIX Międzynarodowy Festiwal Jazz Bez with Marek. Organizatory wydarzenia twierdzą: ”Zima we Lwowie rozpoczyna się od jazzu”. Znakomici muzycy z Polski, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwajcarii, Australii, Luksemburgu, Wybrzeża Kości Słoniowej zagrali w 15 miastach Ukrainy oraz w Polsce. W Filharmonii Lwowskiej koncerty odbywały się w dniach 6-8 grudnia.

Festiwal „JazzBez” – projekt kulturalnej współpracy polsko-ukraińskiej

11/12/2019 13:13

Przebrzmiał we Lwowie festiwal „JazzBez”, już dziewiętnasty, lecz pierwszy bez Markijana Iwaszczyszyna, którego zabrakło w maju 2019 roku, współzałożyciela i niekwestionowanego szefa tego festiwalu, założyciela i szefa Stowarzyszenia Artystycznego „Dzyga”.

Akademia Liderów Rzeczypospolitej we Lwowie

11/12/2019 12:15

7 grudnia w Szkole nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie odbył się I etap szkolenia organizowanego przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych w ramach projektu Akademia Liderów Rzeczypospolitej.

Lidia Chrzanowska-Iłku nie żyje

10/12/2019 16:49

7 grudnia 2019 roku zmarła Lwowianka, wieloletnia aktorka Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, długoletni pracownik Konsulatu RP we Lwowie Lidia Chrzanowska-Iłku.

Pałac Wielkich Książąt Litewskich. Przeszłość otwarta dla przyszłości

09/12/2019 12:36

XCIII Spotkanie Ossolińskie we Lwowie miało niezwykłego gościa. Był nim Vydas Dolinskas, litewski uczony, historyk i historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie.

"Najważniejsza Jest Publiczność". Luba Lewak świętuje 50-lecie pracy aktorskiej

07/12/2019 16:22

Panna Młoda, Balladyna, Alina, Ciotunia, Domańska – to zaledwie kilka z postaci, które ożywiła na scenie w ciągu ostatnich 50 lat. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie zagrała jubileuszowy spektakl na dobrze znanych lwowskiej publiczności deskach Obwodowego Domu Nauczyciela.

publicystyka

Ratujmy Bibliotekę Wołyńską

14/12/2019 11:45

Stwórzmy Centrum Oświatowo-Kulturalne im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego

Legendy starego Stanisławowa. Część 27

12/12/2019 08:34

Wojna kapeluszowa

Kresy. Meandry polskiej pamięci

11/12/2019 08:28

Tematyka Kresów mimo upływu lat nadal jest obecna w polskiej prasie i publicystyce. Temat ten zresztą nie zestarzał się również wśród badaczy reprezentujących różne dziedziny humanistyki.

Słynne ucieczki: Legendy „Szarego domu”

10/12/2019 08:25

W więzieniach robi się wszystko, aby uniemożliwić ucieczkę. Tym nie mniej więźniowie jednak czasami wydostają się na wolność.

Krasnowscy walczyli o niepodległość Polski

10/12/2019 08:20

Wspomina Polina Krasnowska

Jak Polacy Charków budowali. Część LIX

09/12/2019 08:17

Charkowska działalność profesora doktora Jana Stankiewicza (1833–1882)

W sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów

07/12/2019 16:17

Słów kilka o „końcówkach”. Zapewne większość z czytelników przezacnego Kuriera Galicyjskiego już zdążyła zauważyć, że w toczącej się polsko-polskiej wojnie powstał nowy front. Front – można go tak nazwać – ideologiczno-językowy.

Zakony mniej znane. Część 3

06/12/2019 04:27

Klasztory rzymskokatolickie na Wschodzie Rzeczypospolitej

Przygody w Zaleszczykach

06/12/2019 04:19

Podczas kwerendy prasowej przypadkiem natrafiłem na ciekawy reportaż młodego człowieka ze Stanisławowa – Mieczysława Mikulskiego, który w 1937 roku, wraz ze swoimi kolegami, postanowił odwiedzić Zaleszczyki.

Prezentacja przewodnika „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie”

-a A+

Temat Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt już od lat intryguje i zajmuje umysły krajoznawców, historyków i historyków sztuki we Lwowie i w Polsce.

Pomimo kilku treściwych i starannie opracowanych monografii i przewodników, dla współczesnych autorów nadal pozostaje spore pole dla działalności twórczej. Jest to już sygnałem, że temat Cmentarza Łyczakowskiego pozostaje nadal niewyczerpalny, bogaty w nowe odkrycia, w nowe podejścia, w nowe intencje. Świadczą o tym nowe pozycje książkowe, które w latach 2016-1017 ukazały się w języku ukraińskim i polskim, pióra zawodowych historyków sztuki, pracowników Muzeum Rezerwatu „Cmentarz Łyczakowski”, czy też krajoznawców, amatorów historii lwowskiej. Wśród najnowszych opracowań znajdujemy również przewodnik „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie” autorstwa Katarzyny Łozy we współpracy z Chrystyną Charczuk. Obydwie autorki na stałe mieszkają i pracują we Lwowie. Przewodnik został wydany we Wrocławiu przez słynne wydawnictwo Ossolineum.

Prezentacja przewodnika miała miejsce 14 września w wielkiej auli Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej Ukrainy im. Wasyla Stefanyka (dawnego Ossolineum) w obecności kierownictwa Biblioteki, przedstawicieli Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i autorek omawianej pozycji.

Sala była wypełniona po brzegi przedstawicielami lwowskich muzeów, towarzystw kultury polskiej działających we Lwowie, krajoznawcami, historykami. Spotkanie poprowadził konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, który płynnie mówił po ukraińsku. Podkreślił, że są różne płaszczyzny badań nad dziejami Cmentarza Łyczakowskiego i że prezentowany przewodnik przedstawia właśnie kilka takich płaszczyzn.

Wydawnictwo przewodnika zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Konsul generalny przedstawił w skrócie znaczenie Cmentarza Łyczakowskiego w historii Lwowa, Polski, Ukrainy, porównał go ze znanymi cmentarzami historycznymi w Warszawie czy Wilnie. Przedstawił też autorki przewodnika. Katarzyna Łoza, Polka urodzona w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od dwunastu lat mieszka we Lwowie, pracuje jako organizatorka wycieczek, tłumaczka i publicystka. Aktywna przewodniczka po Lwowie, autorka popularnego blogu lwów.info poświęconego codzienności i przeszłości miasta i okolic. Opublikowała wiele artykułów na temat Lwowa oraz stosunków polsko-ukraińskich. Współpracuje z Kurierem Galicyjskim. Zapalona fotografik.

Chrystyna Charczuk – Ukrainka, historyk architektury i historyk sztuki. Absolwentka Politechniki Lwowskiej. W 2005 roku obroniła doktorat na temat architektury Truskawca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Autorka licznych artykułów w prasie lwowskiej, w Encyklopedii Lwowa, czasopiśmie Brama Halicka.

Warto zauważyć, że recenzję przewodnika napisał profesor Stanisław S. Nicieja, szeroko znany naukowiec, autor pierwszych monografii o Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt.

O pracy nad przewodnikiem opowiada też Dariusz Sośnicki, redaktor naczelny wydawnictwa Ossolineum. Opowiedział również o odrodzeniu wydawnictwa Ossolineum i o najważniejszych zadaniach stających przed wydawnictwem. Jednym z głównych zadań jest zrozumienie przeszłości. Zobowiązaniem wydawnictwa jest też wysoki poziom wydawniczy książek. Wszystko to charakteryzuje pozycję wydawniczą „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie”.

Sam przewodnik – to znakomity materiał zebrany i opracowany przez autorki, jednak formę i układ książki wyznaczyło wydawnictwo. Według redaktora naczelnego, przewodnik w takiej formie czyta się prawie jak kryminał. Znacznej równowagi w podaniu materiału dodał też fakt, że jedna z autorek jest Ukrainką, druga zaś – Polką, jedna jest historykiem sztuki, druga – krajoznawczyni i fotografik. Jako pomysłodawczyni wydania przewodnika wystąpiła Barbara Zdrojewska, małżonka byłego prezydenta Wrocławia, którą podczas jej pobytu we Lwowie oprowadzała Katarzyna Łoza i która była zachwycona jej sposobem oprowadzania i wiedzą.

Dyrektor Zakładu im. Ossolińskich Adolf Juzwenko podtrzymał tę inicjatywę, i autorki wraz z wydawnictwem przez dwa lata pracowały nad tekstem. Bardzo ważne znaczenie miała recenzja rękopisu, napisana przez prof. Stanisława Nicieję. Wydawnictwo wykorzystało zdjęcia wielu autorów oraz archiwalne. Wśród zdjęć są prace wybitnego polskiego fotografika Adama Bujaka. Oczywiście, nie zabrakło również zdjęć wykonanych przez autorki tekstu.

- Nie szczędziliśmy pieniędzy i czasu na przygotowanie projektu graficznego tej książki – powiedział Dariusz Sośnicki. – Zaproszono do współpracy Annę Piwowar, znaną autorkę szaty graficznej wielu książek i znakomicie opracowanych planów-map starej Ukrainy. Właśnie projekt graficzny okładki, zawartość książki, mapy, skład – to wszystko jej dzieło. Struktura książki została opracowana jako wspólne dzieło autorek i redakcji. Koncepcję ułożenia zdjęć zaproponowała Anna Piwowar. Bardzo ważny jest fakt, że w książce udało się uniknąć ideologizacji tematu.

Katarzyna Łoza powiedziała, że opracowanie przewodnika – to wyraz jej miłości do Lwowa. Było to dla niej całkiem nowe doświadczenie, koncepcję przewodnika widziała z pozycji doświadczenia pracy z polskimi turystami. Jednym z bardzo ważnych celów było pokazanie wielonarodowościowego charakteru Cmentarza Łyczakowskiego jako wspólnego dziedzictwa wszystkich narodowości, zamieszkujących Lwów przez ostatnie dwa stulecia. Podczas pracy nad książką odkryła dla siebie wiele nowego, ciekawe fakty i nazwiska.

Przewodnik jest wyraźnie podzielony na kilka części, z których każda może być czytana osobno, ale razem stanowią integralną całość. Są to rozdziały poświęcone historii cmentarza i charakterystyce sztuki sepulkralnej z różnych epok i wieków, od klasycyzmu do art déco, a nawet do modernizmu radzieckiego. Osobno zostały omówione dewastacja i odrodzenie Cmentarza Orląt Lwowskich.

Autorki proponują dziewięć tras zwiedzania Cmentarza Łyczakowskiego. Te popularne – dla turystów mogących poświęcić na zwiedzanie Cmentarza tylko jedną godzinę, i znacznie dłuższe – dla chętnych poznać jego historię. Bardzo pożytecznym jest opracowanie krótkich biogramów znanych osób pochowanych na cmentarzu – te można czytać zupełnie osobno, nawet bez studiowania innych rozdziałów przewodnika, oraz indeks nazwisk opracowany przez Andrzeja Sokulskiego.

Wszystkie przywiezione do Lwowa egzemplarze Przewodnika po Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie zostały wykupione w ciągu jednego dnia na stoisku wydawnictwa Ossolineum na 24 Forum Wydawców. Zapowiada to popularność nowej książki zarówno we Lwowie, jak – miejmy nadzieję – w całej Polsce.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 18 (286) 29 września – 16 października 2017

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.