aktualności

Jaremcze 2019: Panel ekonomiczny

18/10/2019 06:43

W ramach Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu odbył się również panel ekonomiczny, który stał się już stałym elementem tej konferencji. Tegoroczna debata była zatytułowana „O ekonomicznym partnerstwie i współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy”.

Chcemy sobie pomagać

18/10/2019 06:40

W Drohobyckim Budynku Kultury im. Iwana Franki wieczorem 10 października w koncercie charytatywnym „Maraton 101/1”, zorganizowanym w celu wsparcia osób poszkodowanych w zawaleniu się budynku mieszkalnego przy ulicy Hruszewskiego 101/1 zagrały grupy „Taraka” (Polska) i „Fusion” (Ukraina).

Jaremcze 2019: Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa

17/10/2019 06:37

Drugi dzień Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu otworzyło posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Panel był zatytułowany „Nowa sytuacja w stosunkach polsko-ukraińskich?”. Proponujemy Państwu przegląd ciekawszych, przedstawionych wówczas, tez i opinii.

Prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Drohobyczu

16/10/2019 08:35

W kaplicy św. Anny w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Drohobyczu zakończyła się konserwacja malowideł.

Pamięci ofiar września

16/10/2019 08:32

Lwów nie ma szczęścia do września. W całej historii miasta ten miesiąc jest szczególnie tragiczny: 19 września 1772 roku oddziały austriackie dowodzone przez feldmarszałka Esterhazego zajęły Lwów, 3 września 1914 – do Lwowa wkroczyły wojska rosyjskie generała von Rode, a 22 września 1939 dowódca obrony Lwowa gen. Władysław Langner podpisał z dowództwem sowieckim kapitulację. W przededniu tych ostatnich wydarzeń żołnierz Polski złożył pod Lwowem szczególnie obfitą daninę krwi…

IV Międzynarodowy turniej „Sport zbliża serca”

16/10/2019 08:18

W Równem 14 września br. obchodzono tradycyjny Dzień kultury fizycznej i sportu. W tym dniu na boisku Rówieńskiego Gimnazjum Humanistycznego odbył się IV Międzynarodowy turniej z mini-futbolu „Sport zbliża serca”. O zwycięstwo w turnieju walczyło osiem dorosłych i dziecięcych drużyn z Polski i Ukrainy.

Podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia

16/10/2019 08:15

Fundacja Wolność i Demokracja zaprosiła 10-osobową grupę członków Katolickiego UTW we Lwowie do udziału w projekcie „Liderskie Centrum Szkolenia profesjonalizacji polskich organizacji działających na Ukrainie”.

publicystyka

Literackiego Nobla otrzymała Polka

17/10/2019 06:34

Polska pisarka Olga Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę Nobla – koniec, kropka! W tabelkach z zestawieniami nazwisk osób nagrodzonych literackim Noblem pojawi się kolejny polski proporczyk i to jest moim zdaniem w tym wszystkim najważniejsze.

Poszukuję śladów rodziny, przodków mojego bliskiego przyjaciela

16/10/2019 08:39

Wiemy ze Włodzimierz Teodor Andrzej Nałęcz Keszycki ur. 30.11.1869 r. w Dźwinogrodzie, później przeniósł się do Lwowa, ożenił się z Apoliną Romualdą Kozakiewicz. Mieli syna Stanisława i córkę Irmę. Zmarł we Lwowie w Państwowym Szpitalu Powszechnym 18.12.1931 r. Pochowany został na cmentarzu Janowskim, mogiły nie udało się odnaleźć.

Rozmaitości wrześniowe 1929

16/10/2019 08:27

Gazeta Poranna w drugiej połowie września przed 90. laty zamieszczała wiele interesujących materiałów z różnych stron życia Lwowa i okolic. Oto niektóre z nich…

Misjonarze

09/10/2019 06:32

Klasztory rzymskokatolickie na Wschodzie Rzeczypospolitej

Czyżby cisza przed burzą?

05/10/2019 12:59

Od dwunastu lat jaremczańskie Polsko-Ukraińskie Spotkania są jednymi z najistotniejszych wydarzeń dla kształtowania stosunków pomiędzy Ukrainą i Polską.

Jaremcze 2019: Rozmowy w kuluarach. Hryhorij Perepełycia

04/10/2019 12:56

Prof. Hryhorij Perepełycia, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki

Jaremcze 2019: Rozmowy w kuluarach. Łukasz Adamski

04/10/2019 12:51

Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Jaremcze 2019: Rozmowy w kuluarach

04/10/2019 12:46

Bogumiła Berdychowska, publicystka, znawczyni problematyki polsko-ukraińskiej

Jaremcze: Bez wypominania, za to merytorycznie

03/10/2019 12:42

Po raz drugi konferencja w Jaremczu nie była zdominowana przez emocje. Skończyło się „wytykanie”, przeważa merytoryczna dyskusja. Prezentujemy Państwu interesujące tezy i diagnozy zaprezentowane w czasie trzech paneli.

Dialog w działaniu

01/10/2019 07:35

Spotkania, Spotkania i... już po Spotkaniach. Niedzielnym rankiem 22 września w Jaremczu zakończyły się trzydniowe „XII Polsko-Ukraińskie Spotkania Przyszłość, Współczesność, Przeszłość”. W tym roku ich tradycyjną już nazwę sprecyzowano podtytułem „Nowe Wyzwania – Prognozy rozwoju stosunków polsko-ukraińskich”.

Historia Polski po ukraińsku

-a A+

„Nic dziwnego, że interpretacja przeszłości jest często polem dla sporów między różnymi środowiskami społecznymi i politycznymi, zarówno wewnątrz poszczególnych krajów, jak również między państwami i narodami”

– czytamy we wstępie do książki „Polska – zarys dziejów” („Польща – нарис історії”), wydanej w języku ukraińskim w październiku ubiegłego roku przez Instytut Pamięci Narodowej, pod redakcją Włodzimierza Mędrzeckiego i Jerzego Bracisiewicza, w tłumaczeniu Iwana Swarnyka.

Lwowska prezentacja książki miała miejsce 9 marca br. w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Prezentowali ją Jacek Pawłowicz, kierownik Referatu Biura Edukacji Publicznej warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz prof. Leonid Zaszkilniak z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, który jest również recenzentem książki. Organizatorem spotkania wystąpił Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Pomysł wydania książki w języku ukraińskim pojawił się jeszcze w listopadzie 2009 roku, gdy były prezes IPN Janusz Kurtyka (który zginął w katastrofie samolotu w Smoleńsku w 2010 roku) był na spotkaniu z ukraińskimi historykami w Kijowie. Po siedmiu redakcjach książki udało się ją wydać dopiero pod koniec 2015 roku.

– Książka „Polska – zarys dziejów” napisana w języku ukraińskim przez dobrych polskich fachowców, którzy otrzymali "nieludzkie" zadanie, by w krótkim zarysie podać całą historię Polski. Ta książka nie poprzestaje na jakichś pojedynczych faktach. Jej głównym celem jest zapoznać czytelnika ukraińskiego z ideą Polski, jej filozofią i historią, o Polakach jako narodzie europejskim, który cały czas pragnie wywalczyć i utwierdzić swoje korzenie na kontynencie – powiedział prof. Leonid Zaszkilniak, historyk z lwowskiego uniwersytetu.

Na spotkanie licznie przybyła młodzież i studenci lwowskich uczelni, przedstawiciele polskiego konsulatu Marian Orlikowski i Sylwia Andujar-Piechowska, ukraińscy historycy, publicyści oraz dziennikarze. Każdy bezpłatnie otrzymał egzemplarz książki „Polska – zarys dziejów”.– Cieszę się, że ta książka spotkała się z tak olbrzymim zainteresowaniem. Przywieźliśmy 200 egzemplarzy i w sekundzie te książki się rozeszły. To też pokazuje, jak ciekawa dla Ukraińców jest historia Polski – zaznaczył Jacek Pawłowicz z polskiego IPN. – Przyszło bardzo dużo młodzieży i studentów. To również pokazuje, jak wiele mamy chęci poznawania wspólnej historii.

Po prezentacji książki „Polska – zarys dziejów” rozpoczęła się dyskusja. Ukraińscy historycy prof. Mykoła Łytwyn i prof. Bohdan Hud wypowiedzieli się krytycznie na temat rozdziałów o Tragedii Wołyńskiej w latach 1943-1944, poszło m.in. o liczbę zamordowanych przez UPA Polaków. W książce na stronie 281 podano liczbę ponad 100 tys. osób, z czym profesorowie się nie do końca zgadzają.

Natomiast prof. Leonid Zaszkilniak odpowiedział, że „dzisiejsza polska myśl społeczna jest zgodna z tym punktem widzenia. To Ukraińcom nie do końca się podoba, ale większość Polaków tak myśli i to znajduje odzwierciedlenie w decyzjach polskiego Sejmu i Senatu. Sformujmy najpierw inną myśl społeczną u nas na Ukrainie, a później będziemy dyskutować z Polakami”.

Podczas dyskusji również zaznaczano, że większy akcent trzeba stawiać na sojusz polsko-ukraiński marszałka Józefa Piłsudskiego i atamana Symona Petlury w 1920 roku.

Jacek Pawłowicz z IPN-u ma nadzieję, że niebawem doczeka się wydania historii Ukrainy napisanej w języku polskim przez Ukraińców dla Polaków. "Żebyśmy mogli nawzajem się poznawać i zacierać te wszystkie różnice, które historia w pewien sposób stworzyła w naszym życiu" – podsumował.

Książka „Polska – zarys dziejów” będzie rozprowadzana w różnorodnych instytucjach na Ukrainie, ale także wśród ukraińskich studentów, którzy uczą się w Polsce.

Eugeniusz Sało

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.