aktualności

Renowacja schodów wejściowych kościoła pw. św. Antoniego we Lwowie

14/11/2019 11:31

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA rozpoczął renowację, ze względu na zły stan techniczny, schodów wejściowych przed kościołem pw. św. Antoniego we Lwowie. Częściowo zdemontowano już stopnie, balustrady i okładziny schodów. Natomiast figury świętych i elementy kamienne przewieziono do pracowni konserwatorskiej.

Dokumentacja cmentarzy w powiecie zbaraskim

14/11/2019 08:37

Ponad 500 polskich nagrobków z dawnego powiatu zbaraskiego zostało udokumentowanych w roku 2019

Uroczysty koncert „Niepodległa” w Filharmonii Lwowskiej

12/11/2019 19:49

Koncert z udziałem Krzesimira Dębskiego i Akademickiej Orkiestry Symfonicznej oraz Chóru Kameralnego Gloria Lwowskiej Filharmonii Narodowej został poprzedzony hymnami narodowymi obydwu państw. Chór odśpiewał „Mazurek Dąbrowskiego” i „Szcze ne wmerła Ukrajina”. Część zasadnicza rozpoczęła się kolejnym hymnem – pieśnią rycerską „Bogurodzica”. Zebrani stali po raz trzeci tego wieczoru.

Fundacja pomaga rozwijać talenty

12/11/2019 11:34

Często pamięć o człowieku trwa w jego dziełach, albo w kontynuacji spraw, którymi się pasjonował. Tak jest również w przypadku osoby Mariusza Kazany, Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej.

Ostatni realista

12/11/2019 11:32

Oglądając obrazy Eugeniusza Potapowa, członka Lwowskiego Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych, nie potrzeba żadnych komentarzy krytyków. Jego dzieła są na tyle realistyczne, że są po prostu… piękne.

Ad multos annos!

12/11/2019 11:27

Jubileusz 30-lecia istnienia i działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Obchody Dnia Niepodległości na Cmentarzu Orląt Lwowskich

12/11/2019 04:57

11 listopada we Lwowie oddano hołd walczącym o niepodległość. Na uroczystość przybyli lwowscy Polacy, duchowieństwo, władze konsularne, Polacy z obwodu lwowskiego i z Macierzy.

publicystyka

Luba Lewak. Jubileusz 50-lecia pracy aktorskiej w Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie

14/11/2019 15:24

Gra role komediowe i dramatyczne, bawi i wzrusza setki widzów. 50 lat temu zadebiutowała rolą Panny Młodej w „Weselu” Wyspiańskiego. W listopadzie tego roku podczas jubileuszu swojej pracy aktorskiej zagra Starą Kobietę z dramatu Różewicza. Czy można piękniej podsumować ten czas?

Kościół w Buszczu jak feniks z popiołów

14/11/2019 06:39

Dwa razy do roku, w dniach 15 sierpnia i 8 września odbywają się doroczne pielgrzymki Polaków i Ukraińców do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Buszczu koło Brzeżan na Podolu. Skazana na rujnację świątynia została odbudowana dzięki akcji dobroczynnej ks. Stanisława Żaka z USA.

Kazimierz Wierzyński wobec Niepodległości

11/11/2019 06:48

W 50. rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego. Rozmowa Anny Gordijewskiej z Mariuszem Olbromskim, literatem i muzealnikiem.

11 listopada 1929 roku, poniedziałek

11/11/2019 05:21

Przez przypadek zauważyłem, że w 1929 roku Święto Niepodległości wypadało w poniedziałek – tak samo jak w tym roku. Przejrzyjmy świąteczne numery Gazety Porannej sprzed 90 laty.

Świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości

11/11/2019 04:59

Mimo tego, że ostatnie dni października są w tym roku ciepłe i słoneczne, trudno się w moim sercu doszukać optymizmu.

Wspomnienie lata: Rumunia (i nie tylko) w dwa tygodnie

09/11/2019 17:12

Rumunia jest ze Lwowa niemal na wyciągnięcie ręki.

Zakład Ojców Jezuitów w Chyrowie. Część VIII

09/11/2019 15:53

Szczytna szkoła. Kultura i życie duchowe

Zakony mniej znane. Benedyktynki i teatyni

09/11/2019 15:42

Klasztory rzymskokatolickie na Wschodzie Rzeczypospolitej

Kornel Makuszyński jako recenzent teatralny „Słowa Polskiego” (1905–1909)

08/11/2019 12:40

„Są ludzie, którzy nie powinni umierać, którzy nie pasują do śmierci, o których trudno myśleć jako o zmarłych. Do takich należał Kornel Makuszyński. Pogodny epikurejczyk, uśmiechnięty, cały w doczesnym szczęściu” – te szczere słowa, wypowiedziane przez rodaka Makuszyńskiego, polskiego pisarza Kazimierza Wierzyńskiego, bardzo precyzyjnie, a także z dużą dozą uczuciowości kreślą wizerunek jednego z najbardziej interesujących polskich twórców kresowych.

Kontynuacja projektu „Kino Wolność” na Wołyniu

-a A+

Fot. Krzysztof SawickiKG RP w Łucku kontynuuje realizację projektu „Kino „Wolność”. 16 czerwca w krzemienieckim Muzeum Słowackiego wyświetlono film „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy. „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego obejrzeli pracownicy naukowi i studenci Akademii Ostrogskiej w Ostrogu, a 18 czerwca – dzięki pomocy miejscowej parafii rzymskokatolickiej i organizacji polonijnej – zaprezentowany został film „Matka Królów” w reżyserii Janusza Zaorskiego.


Jako pierwsza placówka zagraniczna konsulat otrzymał od Fundacji Kino Polska kilkanaście polskich filmów i za zgodą organizatorów nadaliśmy wołyńskiemu projektowi nazwę „Wędrowne Kino «Wolność»”; filmy te pokazane są w wielu ośrodkach łuckiego okręgu konsularnego.

Po projekcjach filmowych odbywają się spotkania konsula z odbiorcami, poświęcone przemianom w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, poprzedzonych powstaniem „Solidarności” i stanu wojennego. Przedmiotem spotkań jest także wielki wkład polskiego filmu, teatru, literatury czy polskiej szkoły plakatu w trudny proces wybijania się Polski na niepodległość i budowania społeczeństwa otwartego.

W ramach projektu 4 i 5 czerwca zostały pokazane w Równem (alternatywny klub filmowy „Gonzo”) filmy „Dreszcze” Wojciecha Marczewskiego i „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego przy pomocy wolontariuszy z Klubu Jazzowego „Jamm”, 12 czerwca w Tarnopolu i 13 czerwca w Czortkowie – „Matka Królów” w reżyserii Janusza Zaorskiego.

Pokazom filmów towarzyszą wystawy „Od «Solidarności» do okrągłego stołu”, wystawa plakatów „przek A–Z – sztuka znaku”, autentyczne nagrania Radia Podziemnego „S”, pozyskane z prywatnych archiwów dziennikarzy radiowych – zapis pierwszej audycji, nadanej w Warszawie w kwietniu 1982 r.

***
„KINO WOLNOŚĆ” jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego zorganizowane zostaną wydarzenia o charakterze edukacyjno-artystycznym, łączące przeglądy filmowe, dyskusje, prelekcje, spotkania z artystami i lokalnymi liderami przemian demokratycznych w 1989 roku. Dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami kultury za granicą projekt może mieć również zasięg międzynarodowy. Wydarzeniom realizowanym zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach, towarzyszy ogólnopolska kampania społeczna pt. „25 lat wolnych wyborów w Polsce – Kino Wolność”.

Wystawa „Od Solidarności do Okrągłego Stołu” przygotowana została przez Galerię Grafiki i Plakatu. Wystawa prezentuje w skrócie historię ruchu „Solidarność” – od pielgrzymki Jana Pawła II, przez strajk w Stoczni Gdańskiej, wprowadzenie stanu wojennego, śmierć ks. Jerzego Popiełuszki po obrady Okrągłego Stołu. Szczególną wartość wystawy stanowią unikatowe fotografie obrad Okrągłego Stołu wykonane przez Erazma Ciołka, oddające atmosferę tamtego okresu. Wystawę uzupełniają plakaty zachęcające do udziału w pierwszych, częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989 roku.

Wystawa „przek A–Z – sztuka znaku” została przygotowana przez Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP w Warszawie i poświęcona 30 rocznicy powstania „Solidarności”. Organizatorami wystaw na Wołyniu, począwszy od 2010 r., jest KG RP w Łucku i Związek Artystów Malarzy Wołynia (Спілка художників Волині).

Jak napisali pomysłodawcy wystawy, „Struktura projektu polega na […] połączeniu edukacji historycznej, promocji ważnych rocznic, wydarzeń artystycznych i docieraniu do szerokiego spektrum odbiorców, począwszy od opiniotwórczych mediów, artystów i projektantów, aż do ludzi młodych, twórczych i poszukujących. Projekt promuje ważne polskie rocznice w związku z 30-leciem powstania «Solidarności» i nowym spojrzeniem artystów i społeczeństwa na naszą historię (1939, 1956, 1970, 1980, 1989...) poprzez kolekcję 30 znakomitych polskich plakatów z lat 80., 90. i współczesnych, autorstwa wybitnych polskich artystów, takich jak: Krzysztof Baran, Czesław Bielecki, Jan Bokiewicz, Andrzej Budek, Maciej Buszewicz, Jacek Ćwikła, Wiesław Gołuch, Monika Handke, Jerzy Janiszewski, Krystyna Janiszewska, Michał Jędrczak, Roman Kalarus, Piotr Młodożeniec, Leszek Nadstawny, Tomasz Sarnecki, Eugeniusz Skorwider. Eugeniusz Get Stankiewicz, Jacek Staniszewski, Henryk Tomaszewski, Waldemar Wojciechowski. […]”.

Krzysztof Sawicki

Kino Wolność na Wołyniu

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.