Książka o odrodzeniu Spotkań Dunajowskich

Pod redakcją administratora parafii w Dunajowie ks. Józefa Kuca ukazał się zbiór wystąpień i artykułów pt. „Spotkania Dunajowskie – 2014”, w dwóch językach – po polsku i po ukraińsku.

Dunajów był kiedyś znanym miasteczkiem. Obecnie jest to wioska położona na granicy obwodów lwowskiego i tarnopolskiego. Proboszczem kościoła katolickiego jest tam młody ksiądz – Józef Kuc – pochodzący z polskiej wsi Strzelczyska koło Mościsk. „Jestem wdzięczny metropolicie lwowskiemu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, że posłał mnie z duszpasterską posługą do Dunajowa i pobliskich Pomorzan, gdzie zostałem bardzo mile przyjęty przez mieszkańców tych miejscowości – zaznacza ks. Kuc. – Poszukując nawiązania do tradycji oraz zapoznając się z historią tej ziemi otrzymałem od p. Bronisława MJ Kamińskiego – głównego redaktora „Almanachu Kudowskiego”, przewodniczącego ze strony polskiej Forum Sudecko-Podolskiego oraz koordynatora Międzynarodowego Ruchu Domowych Muzeów – propozycję wznowienia sławnych Biesiad Dunajowskich, które w latach 1470-1472 odbywały się w Dunajowie u Grzegorza z Sanoka”.

Współczesne „Spotkania Dunajowskie” zgromadziły duchownych, naukowców, pisarzy, samorządowców, działaczy społecznych. Wystąpienia uczestników wydane zostały w tomie „Spotkania Dunajowskie – 2014”.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 13 (233) 17 lipca – 13 sierpnia 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X