„Kresowe portrety” wystawa fotografii Jana Tadeusza Skłodowskiego

„Kresowe portrety” wystawa fotografii Jana Tadeusza Skłodowskiego

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na wystawę fotografii Jana Tadeusza Skłodowskiego – Kresowe portrety.

Galeria Szara RCKP: 01.02.2017 – 28.02.2017

Wernisaż wystawy oraz spotkanie z autorem: 24.02.2017, godz. 18.00

Kresy – ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej, dziś już tylko sentymentalna Atlantyda, to nie tylko szerokie, nostalgiczne krajobrazy i ślady przeszłości, to także ich współcześni mieszkańcy. Ich twarze są kroniką szczególną – bo nie tylko ich życia, ale również przodków, ba – całych pokoleń. Tam, gdzie łacińskie krzyże i alfabet od wieków koegzystują z baniami cerkwi i cyrylicą, gdzie granica między Rzymem a Bizancjum ma szerokość setek kilometrów, tam ludzkie oblicze bardzo wyraźnie wyraża, poprzez jakby genetykę przekazu historycznego, tamtejsze – inne – troski i przeżycia, nadzieje i beznadzieje… Bo na Kresach od wieków radości i smutki miały zawsze swój jedyny, im tylko właściwy wymiar i ciężar…

Twarze kresowe to oblicza niby z minionej epoki, częściej pogodne niż chmurne, zwykle sterane życiem niekoniecznie długim, ale zawsze wyrozumiałe dla swego losu, i choć niekiedy dumne, to mimo wszystko pochylone w pokorze przed jego nieodwołalnością i pogodzone z nią…

To oblicza autentyczne – oblicza ludzi, którzy są sobą, bo nie starają się być kimś.

Oblicza, z których wyczytać można wiele.

Jan Skłodowski – dr n. hum. Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, pisarz, podróżnik, badacz Kresów. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Związku Polskich Artystów Fotografików, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, prezes Stowarzyszenia „Res Carpathica”. Współpracuje z Instytutem Historii i Instytutem Sztuki PAN, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Niepodległości oraz Domem Spotkań z Historią w Warszawie. Odbył ponad 60 podróży badawczo-inwentaryzacyjnych na tereny Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Uczestnik i autor referatów na międzynarodowe kongresy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” (2009, 2012, 2015) oraz „Dialogi Dwóch Kultur w Krzemieńcu, Ukraina” (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Jest autorem ponad stu artykułów (m.in. w takich periodykach jak Bunt Młodych Duchem, Cenne, Bezcenne/Utracone…, Lwowskie Spotkania, Nasza Rota, Płaj – Almanach Karpacki, Semper Fidelis, Spotkania z Zabytkami, Twórczość) oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju (m.in. w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich w Warszawie, Domu Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”) i za granicą (m.in. w Bibliotece Polskiej w Paryżu, Instytucie Polskim w Wilnie, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu) poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

W 2009 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X