Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP

Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP

Celem konkursu jest przedstawienie roli Senatu jako opiekuna Polonii i Polaków mieszkających za granicą od chwili odrodzenia Wyższej Izby polskiego parlamentu. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy krajowej i polonijnej prasy, radia, telewizji i portali internetowych.

Prace dziennikarskie powinny być opublikowane bądź wyemitowane w języku polskim, w dowolnej formie, w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2012 r. Termin dostarczenia materiałów mija 30 listopada br.

 

Udział w konkursie mogą zgłaszać autorzy lub redakcje. Prace powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, dołączonej do przesyłki.

 

Kapituła konkursu złożona będzie z językoznawców, dziennikarzy i senatorów. Przyznane będą trzy nagrody w wysokości: 5000 zł, 3000 zł oraz 2000 zł i dwa wyróżnienia po 1000 zł każde. Kapituła ma prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac konkursowych. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:

Regulamin konkursu

Prace należy przesłać na adres:
Kancelaria Senatu,
Gabinet Marszałka,
pok.209,
ul. Wiejska 6,
00-902 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie – o „Konkurs dla dziennikarzy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X