Konferencja w Senacie RP „Polskie media na Wschodzie”

Konferencja w Senacie RP „Polskie media na Wschodzie”

Z inicjatywy Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 30 maja 2014 r. w Senacie odbyła się konferencja „Polskie media na Wschodzie”.

W konferencji wzięli też udział przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Przyjęto na niej statut Stowarzyszenia „Federacja mediów polskich na Wschodzie” oraz wybrano 5-osobowy zarząd i 9-osobową radę programową. Prezesem została Dorota Jaworska, redaktor naczelna gazety „Krynica” na Ukrainie. Kadencja wybranych organów stowarzyszenia będzie trwała rok. Stowarzyszenie ma przede wszystkim działać na rzecz rozwoju mediów polskich na Wschodzie, a także reprezentować interesy tych mediów wobec instytucji polskich, jak i krajów, w których działają. Członkowie założyciele stowarzyszenia przygotowali również stanowisko, skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym m.in. postulują, aby środki finansowe były przekazywane polonijnym mediom w styczniu każdego roku, a nie w maju (na zasadzie prowizorium budżetowego), a także utworzenie dodatkowego funduszu przeznaczonego na realizację nowych inicjatyw, jak i rozszerzenie już realizowanych.

Podczas konferencji dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jacek Junosza-Kisielewski przedstawił strategię tego resortu w zakresie opieki nad mediami polskimi na Wschodzie. Omówiono także sytuację mediów polskich na Ukrainie, Białorusi i Litwie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów polskich na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, a także parlamentarzyści i eksperci.

senat.gov.pl, inf. własna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X