Konferencja „Quo vadis młoda Polonio”

Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków i Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Quo vadis młoda Polonio”, która odbędzie się 17-18 listopada 2012 r. w Warszawie. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 14 października 2012 r. Ilość miejsc ograniczona.

Do udziału w konferencji zapraszamy również badaczy zajmujących się problemami oświaty i przyszłości mniejszości polskich na Wschodzie oraz wszystkich osób, którym poruszana tematyka jest bliska. Zapraszamy do zgłaszania referatów poświęconych w szczególności:

– polityce państwa polskiego wobec Polaków na Wschodzie,
– wizjom „zagospodarowania” polskiej inteligencji z krajów byłego ZSRR,
– programom wsparcia dla młodych Polaków z dawnych Kresów,
– sytuacji Polaków w poszczególnych krajach byłego ZSRR,
– szkolnictwu polskiemu na Wschodzie – szansom rozwoju i perspektywom dla absolwentów,
– roli absolwentów polskich z krajów byłego ZSRR kończących studia w Polsce w relacjach gospodarczych ze Wschodem.

Zgłoszenia wraz z tematem referatu prosimy nadsyłać do dnia 14.10.2012 na adres Sekretarza konferencji: smok.konferencja@gmail.com

Dla osób spoza Warszawy zapewniamy nocleg oraz wyżywienie. Dla osób z zagranicy, w miarę możliwości, będą zwracane koszty podróży.

Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków
ul. Wrzosowa 50, 05-091 Ząbki
www.smok-polska.ugu.pl
smok.polska@gmail.com
poczta_smok@wp.pl
(+48) 798 731 923

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X