Komorowski: Widzę ogromny postęp na Ukrainie

Komorowski: Widzę ogromny postęp na Ukrainie

Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że na Ukrainie widać tendencję do przyspieszenia prac nad reformami i zmianami w prawie, m.in. w ordynacji wyborczej, które są warunkiem do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE w listopadzie tego roku w Wilnie.

– Widzę ogromny postęp na Ukrainie, jeśli chodzi o wypełnianie przyjętych przez nią zobowiązań, nie tylko w postaci wynegocjowania i parafowania umów stowarzyszeniowych, ale także w zakresie wykonania warunków, które były konieczne do spełnienia – powiedział Bronisław Komorowski w poniedziałek PAP. Zwrócił uwagę na „szereg uruchomionych reform i szereg zmian w ustawodawstwie, jak reforma ordynacji wyborczej czy prokuratury”. – Jak widać, na Ukrainie jest wyraźna tendencja do przyspieszenia prac nad regulacjami, które mogą być warunkiem zgody UE na podpisanie umowy stowarzyszeniowej – dodał Bronisław Komorowski. Jak zaznaczył, jest jeszcze sporo czasu do listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, w czasie którego umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina miałaby zostać podpisana.

Zdaniem prezydenta Litwa, która 1 lipca objęła prezydencję w Radzie UE i będzie gospodarzem szczytu Partnerstwa Wschodniego, „sprzyja temu, by szczyt zakończył się sukcesem m.in. przez podpisanie umów stowarzyszeniowych”. – Mamy tu wspólnotę interesów – podkreślił prezydent Komorowski.

Unia deklaruje, że chce podpisać umowę stowarzyszeniową z Ukrainą na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, ale, aby było to możliwe, Kijów musi poczynić zdecydowane postępy przynajmniej w trzech dziedzinach: zbadać nieprawidłowości po ostatnich wyborach parlamentarnych, zająć się problemem wybiórczego stosowania prawa oraz przeprowadzić reformy uzgodnione w planie stowarzyszeniowym.

Decyzję, czy Ukraina spełnia warunki do podpisania umowy, Rada UE, czyli rządy krajów członkowskich, podejmie najpewniej we wrześniu.

PAP, prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X