Komorowski: Widzę ogromny postęp na Ukrainie

Komorowski: Widzę ogromny postęp na Ukrainie

Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że na Ukrainie widać tendencję do przyspieszenia prac nad reformami i zmianami w prawie, m.in. w ordynacji wyborczej, które są warunkiem do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE w listopadzie tego roku w Wilnie.

– Widzę ogromny postęp na Ukrainie, jeśli chodzi o wypełnianie przyjętych przez nią zobowiązań, nie tylko w postaci wynegocjowania i parafowania umów stowarzyszeniowych, ale także w zakresie wykonania warunków, które były konieczne do spełnienia – powiedział Bronisław Komorowski w poniedziałek PAP. Zwrócił uwagę na „szereg uruchomionych reform i szereg zmian w ustawodawstwie, jak reforma ordynacji wyborczej czy prokuratury”. – Jak widać, na Ukrainie jest wyraźna tendencja do przyspieszenia prac nad regulacjami, które mogą być warunkiem zgody UE na podpisanie umowy stowarzyszeniowej – dodał Bronisław Komorowski. Jak zaznaczył, jest jeszcze sporo czasu do listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, w czasie którego umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina miałaby zostać podpisana.

Zdaniem prezydenta Litwa, która 1 lipca objęła prezydencję w Radzie UE i będzie gospodarzem szczytu Partnerstwa Wschodniego, „sprzyja temu, by szczyt zakończył się sukcesem m.in. przez podpisanie umów stowarzyszeniowych”. – Mamy tu wspólnotę interesów – podkreślił prezydent Komorowski.

Unia deklaruje, że chce podpisać umowę stowarzyszeniową z Ukrainą na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, ale, aby było to możliwe, Kijów musi poczynić zdecydowane postępy przynajmniej w trzech dziedzinach: zbadać nieprawidłowości po ostatnich wyborach parlamentarnych, zająć się problemem wybiórczego stosowania prawa oraz przeprowadzić reformy uzgodnione w planie stowarzyszeniowym.

Decyzję, czy Ukraina spełnia warunki do podpisania umowy, Rada UE, czyli rządy krajów członkowskich, podejmie najpewniej we wrześniu.

PAP, prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X