Komitet Konsultacyjny Prezydentów RP i UA

Komitet Konsultacyjny Prezydentów RP i UA

25 kwietnia 2012 r. odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy pod kierownictwem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pana Jacka Michałowskiego i Szefa Administracji Prezydenta Ukrainy Pana Serhija Liowoczkina.

 

Tematem rozmów były współpraca polityczna i gospodarcza, w sferze kultury i kontaktów międzyludzkich. Odnosząc się z uznaniem do zakończenia negocjacji i parafowania Umowy Stowarzyszeniowej Ukraina – UE, strony zadeklarowały gotowość dalszej współpracy na rzecz podpisania, ratyfikacji i implementacji tej umowy.

Polscy członkowie Komitetu zwrócili uwagę na kluczowe znaczenie w tym kontekście oceny październikowych wyborów parlamentarnych na Ukrainie i rozwiązanie problemów związanych z ukraińskim systemem prawnym, w tym sytuacji Julii Tymoszenko i innych przedstawicieli byłego rządu skazanych na kary więzienia.

Pozytywnie oceniono rozwój współpracy handlowej i omówiono dalsze kroki, które pozwolą na poprawę warunków współpracy gospodarczej i rozwiązania problemów polskich firm na Ukrainie i ukraińskich w Polsce. Szef Kancelarii Prezydenta RP przekazał listę problemów polskich firm działających na Ukrainie.

Strony podkreśliły konieczność wszechstronnego rozwoju współpracy kulturalno-społecznej, a także znaczenie wspierania procesu zbliżenia i pojednania między narodami, szczególnie w kontekście zbliżających się trudnych rocznic. Zwróciły uwagę na konieczność odpowiedniej ochrony dziedzictwa narodowego, które ma szczególne znaczenie dla kultury i historii obu narodów. Omówiły stan prac nad upamiętnianiem miejsc walki i męczeństwa, w tym budowy upamiętnienia w Bykowni.

Strony uzgodniły, że będą wspierać wymianę młodzieży, uznając za celową aktywizację działań na rzecz zawarcia odpowiedniej umowy o funduszu wymiany młodzieży i realizacji wspólnych projektów. Następne posiedzenie Komitetu odbędzie się na Ukrainie w II połowie 2012 roku.

www.prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X