Kolęda przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej

Na tradycyjne spotkanie opłatkowe i wspólne śpiewanie kolęd zaprosił swoich członków 24 stycznia Zarząd Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej (SPPZL).

W udekorowanej podłaźniczką sali siedziby Stowarzyszenia zebrali się licznie członkowie i sympatycy organizacji. Spotkanie opłatkowe połączone było z poświeceniem siedziby, którą Stowarzyszenie dzierżawi już od ponad roku i teraz nadarzyła się okazja uroczystego dopełnienia ceremonii.

W spotkaniu uczestniczyły osoby zrzeszone w oddziałach Stowarzyszenia: Centrum Oświatowym „Sowa”, Centrum Biznesu, Centrum Zdrowia, Klubie Kobiet i rodzice dzieci, uczęszczających na świetlicę „Elementarz”. Konsulat Generalny RP reprezentował konsul Włodzimierz Sulgostowski w towarzystwie konsula Mariana Orlikowskiego. Obecni byli zastępca prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie (FOPnU) Teresa Dutkiewicz oraz prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (TKPZL) Emil Legowicz z małżonką. Spotkanie rozpoczęła prezes SPPZL Tatiana Bojko, witając zebranych i przedstawiając gości. Następnie o. Mariusz Krawiec SSP z Kurii Lwowskiej, dokonując ceremonii poświecenia lokalu i opłatków zwrócił się do zebranych: „Prosimy Boga Wszechmogącego, aby uświetnił to miejsce swoją łaską i pobłogosławił, aby działy się tu rzeczy dobre, przynoszące pożytek nie jedynie w wymiarze materialnym, ale też duchowym. Trzeba żeby takie miejsca rozwijały nas, aby kształtowała się tu nasza kultura, kultura chrześcijańska i aby rozwijało się Stowarzyszenie i rozwijały te grupy, które tu się spotykają”. Po modlitwie kapłan pobłogosławił siedzibę SPPZL, zebranych, opłatki i przygotowane pokarmy.

Prezes Tatiana Bojko przedstawiła działalność Stowarzyszenia i zaprezentowała nowe inicjatywy, a mianowicie wystąpiła z propozycją wspólnego finansowania przez wszystkich Polaków Ziemi Lwowskiej Domu Polskiego, nawiązując do przedwojennych akcji wznoszenia budynków, mających służyć ogółowi, jak np. budowę Domu Katolickiego we Lwowie. W tym przypadku społeczność polska na Ziemi Lwowskiej będzie czuła się współodpowiedzialna za swoją siedzibę. Drugą inicjatywą będzie powołanie klubu SMOK (Społecznej Młodzieżowej Organizacji Kresowej). Celem działalności tych organizacji miała by być integracja młodzieżowych środowisk, zarówno w większych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach; szkolenia ich w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej; kojarzenie ich z odpowiednimi podmiotami w Polsce – innymi słowy, pokazanie i udowodnienie, że „Polak potrafi”. Celem tej działalności ma też być zapewnienie miejsc pracy w miejscach zamieszkania, co powstrzyma młodzież przed wyjazdami zagranicę w poszukiwaniu pracy.

Konsul Sulgostowski podziękował za zaproszenie na spotkanie i w imieniu konsula generalnego RP we Lwowie podziękował za aktywną działalność Stowarzyszenia w integrowaniu społeczności polskiej na wielu płaszczyznach i życzył, aby w tym lokalu zawsze „dobrze się działo” i wszelkie inicjatywy udało się zrealizować. Zapewnił też w poparciu konsulatu dla działań Stowarzyszenia. Konsul Orlikowski nawiązał do tradycyjnych imprez, które ostatnio odbywają się we Lwowie i podkreślił znaczenie tradycji dla zachowania i krzewienia kultury polskiej na naszych terenach. Serdeczne życzenia dalszej pomyślnej działalności w bieżącym roku wypowiedzieli też prezes TKPZL Emil Legowicz i Teresa Dutkiewicz z FOPnaU. Teresa Dutkiewicz dodatkowo opowiedziała o realizacji inicjatywy Polonii austriackiej organizacji koncertu dobroczynnego, podczas którego zbierano fundusze na budowę Domu Polskiego we Lwowie. Zebraną kwotę 1100 euro przekazano na specjalne konto Wspólnoty Polskiej.

Następnie rozdano opłatki i zebrani wymieniali się serdecznymi życzeniami zdrowia, pomyślności i spełnienia wszelkich zamiarów. Po życzeniach zaproszony zespół „Niebo do wynajęcia” ze Strzałkowic zaintonował kolędy – te najbardziej znane i popularne oraz kolędy i pastorałki we współczesnej aranżacji. Zebrani śpiewali wspólnie z zespołem i gorącymi oklaskami nagradzali wykonawców. W miłej serdecznej atmosferze niepostrzeżenie minęło niedzielne popołudnie.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 2 (246) 29 stycznia – 15 lutego 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X