Kategoria: P

Stanisław Pilat Stanisław Pilat (fot. NAC)
P

Stanisław Pilat

Stanisław Pilat – pionier polskiego przemysłu naftowego

Symon Petlura Gen. Antoni Listowski (z lewej) i ataman Semen Petlura podczas wyprawy kijowskiej (kwiecień 1920) (Fot. kresy24.pl)
P

Symon Petlura

O krok od zmiany historii. Rzecz o Symonie Petlurze

Pawlikowski Prof. Jan Gwalbert Pawlikowski (piąty z lewej w pierwszym rzędzie) w towarzystwie członków Związku Górali (Fot. NAC)
P

Pawlikowski

Saga rodu Pawlikowskich Liczne są w Rzeczypospolitej rody zasłużone czy to na niwie politycznej, czy społecznej, w kulturze, bądź w nauce. Ale rodzin, których przedstawiciele zapisaliby się chwalebnie we wszystkich tych dziedzinach, jest z pewnością niewiele. Do takich należy ród Pawlikowskich.

Wiesław Podgórski
P

Wiesław Podgórski

Opowieść o lwowskim batiarze Pan Wiesław Podgórski, solista lubuskiego zespołu „Pohulanka”, działającego w ramach Zielonogórskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, jest rodowitym lwowiakiem.

X