Jubileuszowa wystawa klubu „Skrzydła”

Na gościnnym poddaszu przy ul. Rylejewa Polskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (PTPSP) zorganizowało kolejną wystawę artystyczną.

Tym razem zostały zaprezentowane prace artystów stowarzyszonych w klubie „Skrzydła” – twórczej organizacji młodzieżowej działającej pod patronatem PTPSP.

Była to wystawa jubileuszowa – „Skrzydła” działają już od dziesięciu lat, a jego członkowie mają piękny dorobek artystyczny, prezentowany na różnych wystawach we Lwowie i innych miastach Ukrainy oraz w Polsce.

Z krótkim słowem wstępnym wystąpił prof. Mieczysław Maławski, prezes i organizator PTPSP. On podkreślił, że w klubie „Skrzydła” wyrosło już niejedno pokolenie młodych artystów, którzy pracują nie tylko we Lwowie, ale też w Tarnopolu, Połonnem, a także w Polsce. Dziesięć lat temu inicjatorem założenia klubu wystąpił Władysław Maławski, wtedy student Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Większość członków to studenci (a teraz już i absolwenci) ASP. Klub skupił młodych artystów różnych narodowości – Polaków, Ukraińców, Rosjan. Zawsze życzliwą była pomoc starszych kolegów – członków PTPSP i profesorów Akademii. Profesorowie również często biorą udział w wystawach klubu. Tak było i tym razem. Wśród innych prac można było podziwiać oryginalne graficzne widoki Warszawy wykonane przez lwowskiego profesora Bogdana Pikulickiego, mentora niejednego z obecnych na sali młodych artystów. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz młodzież z klubu „Skrzydła” stale odczuwają pomoc i uwagę ze strony polskich organizacji we Lwowie i w Kraju. Prezes Mieczysław Maławski podkreślił, że obecna wystawa została zorganizowana przy pomocy finansowej i pod patronatem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i w planach jest, że od 12 lipca zostanie ona pokazana w Warszawie w urzędzie miasta. Do Warszawy zostanie wysłanych 70 prac młodych artystów i ich profesorów, będzie opracowany i wydany katalog wystawionych dzieł.

{gallery}gallery/2016/rylejewa{/gallery}

Po 10 latach pracy twórczej członkowie klubu „Skrzydła” mają już poważny dorobek. Wielu z nich zaczynało swój udział w pracach klubu jako studenci ASP, a teraz już są absolwentami, pracują twórczo, wykładają. Niektórzy są już członkami związku artystów malarzy Ukrainy, czy związku artystów Polski. Jeden z założycieli klubu otrzymał zaszczytne odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Przywitać członków klubu „Skrzydła” przyszli liczni przedstawiciele szkoły plastycznej „Wrzos”, mediów polskich, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. W imieniu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie zebranych powitał konsul Marian Orlikowski. Życzenia pomyślnej dalszej działalności od zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie przekazał Stanisław Durys.

Wystawione prace wyróżniała różnorodność stylów i tematów. Zwracały uwagę prace Władysława Maławskiego, Renaty Laszuk, Eugeniusza Potapowa, Klaudii Potapowej. Olga Żubij przedstawiła interesujące batiki.

Obecny na wystawie prof. Szarvas Gábor, prezes Towarzystwa Węgierskiego we Lwowie, zaproponował zorganizować wspólną wystawę polskich i węgierskich artystów działających we Lwowie.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 11 (255) 17-29 czerwca 2016

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X