Jubileusz parafii w Łanowicach

Jubileusz parafii w Łanowicach

W niedzielę, 9 grudnia 2012 roku w Łanowicach odbyła się wielka uroczystość jubileuszowa – 550. lecie parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja i Matki Bożej Saletyńskiej.

Ze względu na wagę uroczystości będzie to dla mieszkańców Łanowic jeden z najbardziej pamiętnych dni ubiegłego roku. Uroczystą Mszę św. celebrował bp Leon Mały. Wśród gości byli księża z Krakowa, Zaporoża, Chodorowa, Rudek, Buska i innych miejscowości. Gośćmi uroczystości jubileuszowych byli też księża Włodzimierz Kozak i Bogdan Lenartowicz z greckokatolickiej i prawosławnej cerkwi z Biskowic. Z pielgrzymką do Łanowic przyszli mieszkańcy najbliższej miejscowości Pianowice. Obecni byli goście z okolicy.

Uroczystości uświetniła oprawa muzyczna mszy przygotowana przez chór i orkiestrę z Medyki. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, konsul Marian Orlikowski, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Jarosław Dubnewycz i przedstawiciele władz lokalnych. Proboszcz Łanowic ks. Jan Stachura otrzymał z rąk biskupa Leona Małego i konsula generalnego Jarosława Drozda dyplom i medal.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Łanowicach pochodzi z 1425 roku. Właścicielem wsi był wtedy Jakub z Łanowic. W 1445 roku wieś otrzymał stolnik lwowski Paweł Odrowąż, który w roku 1462 wybudował kościół i założył fundację. Pierwszym księdzem, który odprawiał w łanowickiej świątyni był Jakub Adamkowicz. Drugą świątynię, prawdopodobnie w 1591 roku, zbudował Marcin Łyczko, chorąży sanocki. Kolejny kościół w Łanowicach wystawił kasztelan podlaski Dominik Kossakowski w 1727 roku. Następny kościół w Łanowicach został zbudowany w 1817 roku przez hr. Ignacego Konarskiego, a wyświęcił go dziekan Samborski ks. Jan Kostecki.

W czasie II wojny światowej kościół w Łanowicach został zamknięty, a później rozgrabiony i zrujnowany. Mieszkańcy Łanowic dojeżdżali do kościoła w Samborze, marząc o własnej świątyni. Trudno dziś jednoznacznie określić, kto zainicjował budowę nowego kościoła. Prawdopodobnie „ojcem chrzestnym” pomysłu był ks. Kazimierz Mączyński. Pomysł ten znalazł szerokie i gorące poparcie wśród wszystkich bez wyjątku mieszkańców. Podstawą prawną budowy było zezwolenie, otrzymane od władz administracyjnych (wówczas jeszcze Związku Radzieckiego), a pieczę nad całością budowy nowej świątyni sprawował proboszcz parafii ks. Gerard Liryk. W 1989 roku poświęcono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła, cztery lata później 29 września 1993 roku odbyła się uroczystość poświęcenia wybudowanego kościoła. Poświęcenia dokonał biskup Rafał Władysław Kiernicki.

Marta Strogusz

Tekst ukazał się w nr 1 (173) 18–28 stycznia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X