Jesteśmy na dobrej drodze…

Jesteśmy na dobrej drodze…

Głębokiej analizie poddana została polska polityka zagraniczna w informacji przedstawionej w Sejmie przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego 29 marca 2012 roku. Minister określił też priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016.

 

Polska polityka zagraniczna w ubiegłym okresie była krytykowana, szczególnie przez opozycję, jako mało wyraźna, bez konkretnych priorytetów, zbyt uległa. Szczytom krytyki zostało poddane wystąpienie ministra Sikorskiego w Berlinie, gdzie określił dalszą drogę Europy. Przez PIS zostało ono uznane za zdradę stanu.

 

Jednak zupełnie inaczej oceniają działania polskiego MSZ w Europie. Świadczą o tym informacje w prasie zachodniej pod takimi tytułami: „Polska w awangardzie Europy” czy „Uczmy się europejskiego ducha od Polaków”. Polska prezydencja w Unii jest pozytywnie oceniana też przez społeczeństwo w Kraju – aż 68 proc. Polaków uważa, że prezydencja była udana. Polska udowodniła, że jest wiarygodnym i odpowiedzialnym państwem, przynoszącym konkretne rozwiązania, a nie problemy. Polska prezydencja przyniosła wymierne wyniki wschodniego wektora polityki Unii. Uzgodniony został tekst umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą.

Podobne negocjacje prowadzone są z Gruzją i Mołdawią. Teraz wszystko zależy przede wszystkim od nich samych. W Warszawie państwa Unii przyjęły deklarację w sprawie nieprzestrzegania standardów demokratycznych, która pokazała też niestety, że nie wszystkie państwa Partnerstwa są świadome, iż droga do Europy wiedzie poprzez przestrzeganie europejskich standardów demokracji.

Jako priorytety dalszej polityki, Minister Sikorski zaznaczył dalsze zacieśnienie wszechstronnej współpracy ze wszystkimi państwami Unii, wspólne działania na rzecz wzmocnienia stanu waluty europejskiej, polityki zagranicznej i stosunków z NATO.

W sprawie polityki Wschodniej minister zaznaczył: „Ukraina pozostaje naszym najważniejszym nieatlantyckim partnerem strategicznym. Niezmiennie gotowi jesteśmy ją wspierać, jeśli definitywnie wybierze europejskie przeznaczenie. Apelujemy do władz ukraińskich o stworzenie warunków politycznych, do których należą standardy traktowania opozycji oraz jakość procesów wyborczych i sądowych, które umożliwią podpisanie i wejście w życie umowy stowarzyszeniowej z Unią”.

Jako nowość w polityce zagranicznej, minister zapowiedział większe zaangażowanie w nią samorządów i władz regionalnych przez wspieranie kontaktów partnerskich z zagranicą. W kwestii stosunków z Polonią i Polakami za granicą MSZ przejmuje od Senatu zarządzanie środkami na te cele.

Zadania te będą kontynuowane, ale wsparcie będzie udzielane, stosownie do rzeczywistych potrzeb kraju zamieszkiwania. Priorytetem będzie dostęp do polskiej edukacji. Celem MSZ jest taka działalność Polonii, tak aby to ona skuteczniej mogła wspierać i promować Polskę.

O zadaniach Polski w przyszłej Europie i jej pozycji Minister Radosław Sikorski podkreślił: „Nie jesteśmy utopistami ani naiwnymi euroentuzjastami. Wiemy, że w dzisiejszej Europie wciąż trzeba usilnie zabiegać o swoje interesy. Jeśli ktoś na tej sali miałby wątpliwości, dodam też: nigdy nie wyrzekniemy się polskości. Tak jak Niemcy nie wyrzekają się niemieckości, a Francuzi – francuskości, my pozostaniemy Polakami. Europejskość nie zastąpi polskości; może ją tylko wzmocnić”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Treść wystąpienia Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego czytaj pod linkiem:

http://www.msz.gov.pl/Informacja,Ministra,Spraw,Zagranicznych,o,zalozeniach,polskiej,polityki,zagranicznej,w,2012,roku,50743.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X