• Przystanek Historia Lwów

    Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej z Rzeszowa przeprowadzili prelekcje historyczne we Lwowie. Dwudniowy pobyt zaowocował lekcjami w siedzibie Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół ...
  • XII Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna” ...

    Przez trzy majowe dni, od 9 do 12 maja, Poznań rozbrzmiewał dźwiękami XII Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna”. Festiwal, zorganizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Po...
  • Dziewczyna i generał. Śpiewająca histori...

    W 75. rocznicę prawykonania „Czerwonych maków na Monte Cassino” w sobotę, 18 maja o godz.19:30 we Lwowskim Akademickim Obwodowym Teatrze Lalek wystąpi kabaret „Czwarta rano”. ...

aktualności

79. urodziny Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka

15/05/2019 15:42

14 maja, w dniu urodzin Wasyla Stefanyka, ukraińskiego poety i polityka, mieszkańcy Iwano-Frankiwśka (d. Stanisławowa) świętowali 79. rocznicę założenia Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego. Podczas Akademii, dedykowanej temu wydarzeniu, tytułem doktora honoris causa zostali odznaczeni: Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Wasyl Fersztej, dyrektor Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

Pierwsza Stanowa Konwencja Rycerzy Kolumba na Ukrainie

15/05/2019 13:03

W dniach 10–12 maja w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbyła się I Ogólnoukraińska Konwencja Rycerzy Kolumba, którą zainaugurowała Msza św. w kościele Chrystusa Króla pod przewodnictwem arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego.

Nabożeństwo Fatimskie przed zamkniętym kościołem we Lwowie

15/05/2019 12:44

– Stojąc pod zamkniętymi drzwiami tej świątyni, stajemy pod zamkniętymi drzwiami miłości i zrozumienia, które stają się symbolem oddzielającym ludzi między sobą i symbolem niechrześcijańskiej postawy, niosącej zgorszenie – powiedział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki w homilii na placu przed kościołem Matki Bożej Gromniczej we Lwowie. Wieczorem 13 maja metropolita lwowski przewodniczył tam Mszy św. inaugurującej doroczne Nabożeństwo Fatimskie, po której poprowadził procesję z figurą Matki Bożej Fatimskiej ulicami miasta.

Pięciodniowe przejście graniczne Łubnia – Wołosate

14/05/2019 09:21

Podczas długiego weekendu majowego w obrębie Przełęczy Beskid pod Menczyłem w Bieszczadach, gdzie funkcjonowało tymczasowe piesze przejście graniczne Łubnia – Wołosate odnotowano 2784 przekroczeń granicy państwowej (1397 do Ukrainy i 1387 do Polski) – poinformowała zakarpacka obwodowa administracja państwowa. Obywateli RP było dwa razy więcej niż obywateli Ukrainy.

Lwów jest zakorzeniony w naszych sercach…

09/05/2019 12:45

Takimi słowami określił poznaniaków o lwowskich korzeniach prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu Stanisław Łukasiewicz podczas inauguracji Dni Lwowa z okazji 30-lecia istnienia Towarzystwa, które odbyło się 7 maja br. w lwowskiej szkole nr 10 im. Marii Magdaleny.

Lwowskie obchody Dnia Pamięci i Porozumienia

09/05/2019 10:05

8 maja, w 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej, we Lwowie, w ramach obchodów Dnia Pamięci i Porozumienia władze miasta i obwodu lwowskiego, ukraińscy wojskowi, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i społeczności złożyli kwiaty i zapalili znicze pod krzyżem na Cytadeli, gdzie w latach okupacji hitlerowskiej znajdował się obóz koncentracyjny „Stalag 328”. Spośród 284 tys. jeńców wojennych zginęło tam ponad 142 tys. osób różnej narodowości.

357. urodziny Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa)

08/05/2019 12:17

Mieszkańcy Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) świętowali 357. rocznice założenia miasta. Z tej okazji w centralnej części Iwano-Frankiwska odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i licznych delegacji z różnych państw m.in. z Polski.

publicystyka

Skończyła się 9. Polska Wiosna Teatralna

11/05/2019 08:07

Ostatnim spektaklem tegorocznego święta polskiego teatru we Lwowie były dwie jednoaktówki Aleksandra Fredry w Teatrze Lalek. Polskiego klasyka wystawił teatr z Wędryni. W roku bieżącym były wystawiane trzy spektakle.

Muzycznie o Lwowie. Prezentacja książki Michała Piekarskiego

08/05/2019 16:57

We Lwowie zaprezentowano książkę Michała Piekarskiego „Muzyka we Lwowie”.

Ulewa stulecia we Lwowie. Część I

05/05/2019 07:08

Kurier Galicyjski już pisał o zimie stulecia we Lwowie (nr 2 z 31 stycznia – 14 lutego 2019 roku). Tak ostre zmiany pogody, gwałtowne ataki żywiołów w sumie nie są charakterystyczne dla klimatu lwowskiego, zazwyczaj łagodnego i umiarkowanego tak w zimie, jak i latem. Niezwykłe wydarzenia klimatyczne we Lwowie długo były pamiętane, zaś prasa lwowska podawała dokładne relacje i szczegóły. Takie były na przykład relacje o gwałtownej ulewie 16 czerwca 1905 roku, którą od razu nazwano ulewą stulecia.

3 Maj przed 90 laty

03/05/2019 05:35

Przed 90 laty, w 1929 roku, we Lwowie niezwykle uroczyście obchodzono kolejną rocznicę święta 3 Maja – 118 i 11 w odrodzonej Polsce. O przygotowaniach do uroczystości i jej przebiegu tak pisały lwowskie gazety codzienne…

Fałszywa symetria

02/05/2019 06:59

Historyczne losy Polaków i Ukraińców są ze sobą mocno powiązane. Oba narody musiały znosić obce panowanie, rządy bolszewików i okupację niemiecką i musiały walczyć o swoją wolność. W związku z tym wśród historyków ukraińskich panuje od pewnego czasu tendencja do porównywania historii walki wyzwoleńczej obu narodów w celu ukazania wspólnych cech i podobieństw w metodach walki z przeciwnikiem.

Stanisławów źródłem młodości

02/05/2019 05:27

Rozmowa Jarosława Krasnodębskiego z Adamem Jerzym Chowańcem, wieloletnim wicedyrektorem Domu Książki w Krakowie, synem przedwojennego prezydenta Stanisławowa.

Jezuici. Część 3

01/05/2019 12:29

Klasztory rzymskokatolickie na Wschodzie Rzeczypospolitej

Polska śliwka w ukraiński kompot, czyli jak weszłam do Lwowa od razu pod podszewkę

01/05/2019 05:16

Mój pierwszy kontakt ze Lwowem, a jednocześnie pierwszy wyjazd na teren byłego ZSRR odbiegał od schematu, który dotyczył wówczas większości Polaków.

Spisek porucznika Deblessema. Część 1

30/04/2019 16:55

Władza ukraińska w Stanisławowie trwała od 1 listopada 1918 do 25 maja 1919 roku. Jeżeli na temat zrywu listopadowego piśmiennictwo jest bogate, to o wydarzeniach majowych wiadomości jest niewiele. W literaturze historycznej mamy jedynie wzmianki o jakimś polskim powstaniu. Jest rzeczą oczywistą, że temat ten nie jest popularny wśród współczesnych badaczy, jednak studia nad ZURL bez zbadania tego fragmentu historii byłyby niepełne. Wobec tego proponuję Czytelnikowi spojrzenie na tę historię „z tamtej strony okopów”.

Nowe witraże w kaplicy Orląt Lwowskich

-a A+

Spis treści

Fot. Andrzej BiedrońKaplica Orląt na Cmentarzu Obrońców Lwowa wzbogaciła się o nowe cenne dzieło artystyczne. Są to witraże wmontowane w wielkie prostokątne okna. Jeden przedstawia panoramę Cmentarza, drugi – to „Matka Boska – opiekunka miasta Lwowa”.


Witraże wykonano je w Krakowie w pracowni witraży prof. Józefa Furdyny. Fundatorem i pomysłodawcą wykonania witraży był Andrzej Biedroń, dyrektor krakowskiej firmy P.H.P.U. Allmed.

 

Warto przypomnieć, że kaplica została zbudowana w latach 1922-24 według projektu Rudolfa Indrucha, pomysłodawcy i autora koncepcji architektonicznej Cmentarza Obrońców Lwowa. 28 września 1924 roku kaplicę poświęcił abp Bolesław Twardowski. W uroczystościach wzięli udział, jak pisze Stanisław Niecieja „...weterani powstania styczniowego, legioniści, obrońcy Lwowa, generalicja polska z Władysławem Sikorskim – ówczesnym ministrem spraw wojskowych na czele, duchowieństwo i niezliczone rzesze mieszkańców Lwowa, głównie młodzieży”.


W latach następnych trwało ozdabianie kaplicy, która wzbogaciła się m.in. o cenny ołtarz, autorstwa znanej lwowskiej artystki-rzeźbiarki Luny Drexlerówny. Wtedy już dyskutowano kwestię wstawienia witraży w okna kaplicy. W latach 30. XX wieku prowadzono pertraktacje na ten temat z artystą-malarzem Janem Henrykiem Rosenem. Było jednak nie mało przeciwników ozdobienia kaplicy witrażami. Nie przewidywał witraży i projektant kaplicy Rudolf Indruch. Dlatego nigdy nie doszło do powstania konkretnych projektów lub określenia bodaj tematyki przyszłych witraży.


Nie było też możliwości wykonania witraży w czasie odbudowy Cmentarza. Pomysł powstał niespodzianie w 2009 roku, podczas wizyty we Lwowie dyrektora firmy P.H.P.U. Allmed z Krakowa Andrzeja Biedronia. Nie tylko postanowił on sfinansować całe przedsięwzięcie, ale też znalazł w Krakowie bardzo dobrego wykonawcę prof. Józefa Furdynę – założyciela pracowni witraży.


Pracownia, powstała w 1992 roku, jest obecnie zakładem witrażowym, znanym nie tylko w Krakowie, ale też w całej Polsce. W ciągu 20. lat pracownia zrealizowała ponad 150 projektów witraży w obiektach sakralnych i świeckich, również poza granicami kraju. Obydwa witraże lwowskie zostały wykonane w bogatych, ale nie kontrastowych kolorach. Jest w nich dużo niebieskiego, granatowego i zielonego w różnych odcieniach. Tło urozmaicają nieliczne czerwienie i brązy.


Nowe witraże stworzyły w kaplicy Orląt atmosferę bardzo nastrojową i dodały jej sakralności, czego tak naprawdę, brakowało jej przez znaczny ruch turystyczny, bardziej w celu poznania historii Cmentarza, niż potrzeb religijnych. Rysunek dwóch witraży w miarę stylizowany, a treść jest symboliczna. W witrażu z panoramą Cmentarza Orląt krzyże na grobach obrońców dążą ku niebiosom, zmieniając się w dalekie gwiazdy. Tak w wieczność odlatują dusze chłopców poległych w walkach o nasze miasto.


Na drugim witrażu, nad panoramą średniowiecznego Lwowa, autor umieścił postać Matki Boskiej, patronki i obrończyni, „ślicznej gwiazdy miasta Lwowa”. Obronne mury i baszty podkreślają znaczenie Lwowa jako przedmurza chrześcijaństwa, twierdzy, która oparła się wielu atakom nieprzyjaciół i pozostała „Semper Fidelis” – zawsze wierna. Ten witraż budzi skojarzenia ze znanym witrażem z katedrze lwowskiej „Leopolis opressa 1648” (Cudowna obrona Lwowa) autorstwa Stanisława Kaczor-Batowskiego. Postać Matki Boskiej modelowano precyzyjnie i lekko stylizowano. Jej smukła postać budzi pewność, że wszystkie dusze poległych znajdują się pod jej niebiańską opieką.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.