aktualności

W Stryju pamiętają o zniszczonym cmentarzu

22/10/2020 12:50

Biskup Edward Kawa poświęcił pomnik w miejscu przechowywania szczątków ze starego cmentarza. Miejsce wiecznego spoczynku w czasach sowieckich było zamienione w park. Obecni pomodlili się za pochowanych na zniszczonym w latach 60. cmentarzu.

Koncert „Chopin 210” w Filharmonii Lwowskiej

22/10/2020 04:03

W Filharmonii Lwowskiej odbył się koncert poświęcony 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w wykonaniu młodego polskiego pianisty Tomasza Maruty i orkiestry kameralnej filharmonii pod batutą Romana Rewakowicza.

Obchody 400. rocznicy śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego

21/10/2020 17:41

W 400. rocznicę śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza i hetmana wielkiego koronnego, uczczono w Żółkwi jego pamięć podczas szeregu uroczystości. Polski Sejm ogłosił 2020 rok – rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Akcja pomocowa dla Polaków na ziemi stanisławowskiej dobiegła końca

20/10/2020 04:53

W obwodzie iwanofrankiwskim w dniach 18–21 września br. dobiegła końca „Akcja pomocowa dla Polaków na Wschodzie – Świąteczna Paczka”.

Poświęcenie fundamentu zabytkowego kościoła i dzwonnicy w Łanowicach

17/10/2020 04:33

Księża saletyni wspólnie z mieszkańcami wsi Łanowice w obwodzie lwowskim odnawiają miejsce pamięci, gdzie kiedyś stał zabytkowy drewniany kościół, zniszczony w latach 80. przez władze sowieckie. W ten sposób chcą oddać hołd kapłanom posługującym przed laty w ich parafii.

Gala w Operze Lwowskiej

14/10/2020 10:09

Uroczyste otwarcie Teatru Miejskiego we Lwowie odbyło się 4 października 1900 roku. Obecnie w tym gmachu mieści się Lwowska Opera Narodowa im. Salomei Kruszelnickiej. Z okazji jubileuszu 120-lecia teatru w tym samym dniu odbył się uroczysty koncert.

Spadł kamień z serca…

10/10/2020 07:12

W miejscowości Tłumacz i wiosce Niżniów na Ziemi Stanisławowskiej nieobojętni miejscowi aktywiści uporządkowali dawne cmentarze rzymskokatolickie.

Patronce szkoły godne upamiętnienie

09/10/2020 12:55

Szkoła średnia nr 24 im. Marii Konopnickiej od lat stara się upamiętnić w odpowiedni sposób swoją patronkę. Tradycyjnie na przełomie maja i czerwca odbywały się konkursy „Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży”, które przed laty zainicjował polonista szkoły śp. Władysław Łokietko. W tym roku epidemia koronawirusa niestety pokrzyżowała wszystkie plany. Dyrekcja szkoły postanowiła jednak trzymać się tradycji…

publicystyka

Miasto pełne poezji, historii i ciepła

23/10/2020 11:10

Wyborcze spazmy, które wstrząsają dzisiaj Ukrainą, niby nie są dla nas niczym nowym. W niedalekiej przeszłości przyszło nam przecież przeżyć najpierw prezydenckie, później parlamentarne wybory. Powinniśmy więc już się przyzwyczaić do przedwyborczego szumu i rwetesu, propagando-agitacji, portretów kandydatek i kandydatów, obiecanek, połajanek i ogólnego zamieszania.

Tartaków – nie tylko kościół

22/10/2020 05:17

W nr 13 Kuriera Galicyjskiego z dnia 16–30 lipca br. pisaliśmy o tym, że 4 lipca w Tartakowie koło Sokala arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki podniósł kościół pw. św. Michała Archanioła do godności sanktuarium. Dziś garść informacji o samej miejscowości, którą dostarczył redakcji Marian Baranowski. Odwiedził on Tartaków przed laty i teraz, więc możemy porównać stan wspaniałego pałacu.

To dopiero przyjaźń…

20/10/2020 08:19

Każdy chyba słyszał powiedzenie „przyjaciele do grobowej deski”, którym charakteryzuje się najwyższy przejaw przyjaźni. Ale zdarzają się przypadki, gdy nawet „ta z kosą” jest bezsilna wobec takiej przyjaźni.

„Książę rosy”. Krok do Europy

20/10/2020 08:17

Dużo powiedziano mądrych słów o duchowym dorobku narodu, o zachowaniu kulturalnego dziedzictwa i trosce o artystyczno-estetyczny rozwój przyszłych pokoleń. Nie mniej mówiono o miejscu ukraińskiej kultury i literatury wśród artystycznych wartości na światowym poziomie.

Agaton Giller w Galicji

20/10/2020 05:02

Agaton Giller – wybitny polski polityk, jeden z przywódców powstania styczniowego, dziennikarz, pisarz i historyk.

Sekrety kresowych kuferków

18/10/2020 03:59

Kurierowe rozmowy przy kawie

Pseudomieszkańcy klasztoru w Husiatynie

17/10/2020 09:51

W położonym nad Zbruczem Husiatynie franciszkanie od ponad czwierć wieku nie mogą przystąpić do remontu XVII-wiecznego klasztoru, który został im przekazany przez władze ukraińskie, ponieważ w ruinach cel zakonnych są zameldowane całe rodziny mieszkańców tego miasteczka.

Prace konserwatorskie w katedrze łacińskiej

16/10/2020 06:04

Sezon 2020 wspólnych polsko-ukraińskich prac konserwatorskich na terenie Lwowa. Część 1

Czerwonogród – miasto, które zniknęło i jego „rodzynki”

16/10/2020 03:16

Blisko dziesięć lat wstecz o mieście Czerwonogrodzie, które znikło (nazwa pochodzi od koloru gruntu), wiedzieli chyba jedynie mieszkańcy okolicznych wiosek, historycy lub najbardziej zawzięci turyści. Dziś jest to jedno z najbardziej popularnych miejsc wypoczynkowych Ziemi Tarnopolskiej i ludzi zwykle tu jest nie mniej niż na Rynku lwowskim czy pod ratuszem w Kamieńcu Podolskim.

kardynał Marian Franciszek Jaworski

13/10/2020 14:09

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Święcenia kapłańskie i działalność duszpasterska

Bitwa o media na Wschodzie – diabeł tkwi w szczegółach

-a A+

Spis treści

Minister Janusz Cisek podczas spotkania z dziennikarzami polskich mediów na Ukrainie (Fot. Maria Basza)„Sikorski nadal nie płaci”, „Larum grają”, „Czy MSZ zlikwiduje polskie media na Wschodzie?” – to tylko niektóre tytuły, jakie pojawiły się ostatnio w prasie polskiej.


„W imieniu Przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami, w związku z niepokojącymi informacjami dochodzącymi z Ukrainy proszę Pana jako wydawcę największej gazety polskiej o opinię jaka obecnie jest sytuacja mediów polonijnych na Ukrainie?” – to mail z Kancelarii Sejmu RP z 12 lipca br.


Codziennie mnóstwo telefonów od dziennikarzy z Polski, z prośbą o informacje i komentarz. I pytania od czytelników: „Czy wyjdzie następny numer Kuriera Galicyjskiego?”.


Co się stało?
Reforma. Albo lepiej reorganizacja. Można też użyć modnego wyrażenia: „alokacja środków”. Do zeszłego roku fundusze dla Polaków za granicą były przyznawane przez Senat RP. W roku bieżącym przejęło je Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie stało się to „deus ex machina”. MSZ zabiegało o to od dawna, mimo oporu dużej części senatorów i posłów RP. Zmiany argumentowano tym, że zgodnie z zasadami podziału władzy – to administracja rządowa, a nie Senat, który sprawuje rolę nadzorującą i kontrolną, powinna być odpowiedzialna za wydawanie tych pieniędzy. Sprawa rozstrzygnęła się na korzyść MSZ dopiero w końcu lutego, a do działań mogło ono przystąpić dopiero po przyjęciu budżetu państwa, co w tym roku nastąpiło w pierwszej dekadzie marca. Dopiero wtedy MSZ ogłosił kilkudniowe (!) konsultacje, po czym ogłosił wymagany ustawą konkurs.


Konkurs ogłoszony przez MSZ, do którego mogły przystąpić organizacje pozarządowe (tzw. NGO-sy), zajmujące się Polonią i Polakami za granicą został rozstrzygnięty 18 maja br. Następnym etapem powinno być podpisanie odpowiednich umów pomiędzy MSZ a tymi organizacjami. Według posiadanych przez nas informacji, pierwsze tego typu umowy podpisano na początku lipca. Żadna nie dotyczyła mediów polskich na Wschodzie. Zgodnie z prawem, dopiero po podpisaniu tych umów, „zwycięskie” organizacje startujące w konkursie mogą podpisać kolejne umowy z ostatecznymi beneficjentami za granicą.


Od początku było jasnym, że opóźnienie jest nieuchronne, jednak nikt nie spodziewał się, że nabierze takiego wymiaru. Jest prawie koniec lipca, a żadne z polskich mediów na Ukrainie, jak również żadna polska organizacja nie otrzymała nawet złamanego grosza. Obietnice, owszem są. Realnych pieniędzy wciąż nie ma.


Od początku lipca, prawie codziennie, poczęły napływać nowe informacje o zawieszeniu kolejnych polskich tytułów prasowych czy audycji radiowych i telewizyjnych. Sprawa nie dotyczyła tylko Ukrainy, ale całego „posowieckiego” Wschodu – od Dyneburga na Łotwie, po Donbas na Ukrainie. Sparaliżowana została działalność większości organizacji polskich na tym obszarze i co gorsza, większość inicjatyw edukacyjnych. W konkursie, z przyczyn formalnych, nie przeszedł sztandarowy projekt stypendialny „Semper Polonia”, dzięki któremu młodzi Polacy ze Wschodu mogli studiować w kraju swego zamieszkania. Trzeba przy tym zaznaczyć, że na Ukrainie większość szkół wyższych to uczelnie płatne.

Wystąpienie Doroty Jaworskiej – redaktor naczelnej kwartalnika „Krynica” (Fot. Maria Basza)Bitwa polityków czy próba naprawy?
13 lipca sprawa trafiła pod obrady sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą. Komisja przerwała swoje posiedzenie, podczas którego chciała ocenić, jak po zmianach funkcjonuje system rozdziału środków dla środowisk oraz mediów polonijnych. Prezydium komisji postanowiło przeprowadzić wizytację na Ukrainie, by osobiście przekonać się o sytuacji.


W międzyczasie, 18 lipca, na spotkanie z przedstawicielami polskich mediów na Ukrainie przybył do Lwowa prof. Janusz Cisek, podsekretarz stanu w polskim MSZ. Jednocześnie w ciągu kilku dni poprzedzających spotkanie, przedstawiciele większości mediów, które nie uzyskały finansowania w ramach przeprowadzonego konkursu, otrzymywali za pośrednictwem konsulatów informacje o przydzieleniu im środków bezpośrednio z puli MSZ. Obecni na spotkaniu przedstawiciele mediów podnosili sprawę, iż media są w szczególny sposób czułe na brak funduszy. To tzw. projekty ciągłe, sens jakich polega na nieprzerwanym i systematycznym procesie wydawania periodyków lub emisji audycji radiowych czy telewizyjnych. Nie jest prostą rzeczą sformowanie zespołu redakcyjnego, zbudowanie systemu dystrybucji. Wszystko to wymaga środków finansowych. Nie jest rzeczą obojętną kiedy staną się one dostępne dla ostatecznych beneficjentów. Każde z mediów to przecież większe lub mniejsze przedsiębiorstwo, podlegające prawu gospodarczemu.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.