Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w PWSW w Przemyślu

„Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska – to jedna z czołowych publicznych uczelni zawodowych w Polsce. W rankingu miesięcznika „Perspektywy” w kategorii PWSZ-ów od wielu lat znajdujemy się w pierwszej dziesiątce” – zaznaczył w czasie otwarcia inauguracji roku akademickiego 2017/2018 dr Paweł Trefler, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Uroczystości, które odbyły się 12 października, tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem ks. abp. dr. Adama Szala w intencji wykładowców i studentów uczelni.

Kolejna część inauguracji odbyła się już w auli uczelnianej PWSW. Studentów, wykładowców, pracowników oraz gości powitał rektor dr Paweł Trefler.

{youtube}btToblmvkR4{/youtube}

Wśród zaproszonych gości byli obecni: dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Renata Janik, doradca wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina, Lucyna Podhalicz, przewodnicząca Rady Miejskiej Przemyśla, absolwentka PWSW, dr Janusz Hamryszczak, zastępca prezydenta Przemyśla i jednocześnie wykładowca PWSW, Dr Stanisław Stępień, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego, przedstawiciel Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, wykładowca PWSW, Jerzy Góralewicz, sekretarz starostwa powiatowego w Przemyślu, płk. Robert Rogoza, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, podkomisarz Janusz Kiszka, zastępca komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, delegacja Stowarzyszenia linia102.pl oraz innych placówek kulturalno-oświatowych Przemyśla i okolic.

– Szkoła wyższa jest dla każdego miasta instytucją kluczową. Ponieważ stanowi jeden z najważniejszych czynników rozwoju regionalnego. Niema rozwoju regionu i miasta bez dobrych uczelni, i niema dobrej uczelni bez wydatnego wsparcia władz lokalnych i otoczenia społeczno-gospodarczego – zaznaczył rektor PWSW.

W swoim wystąpieniu dr Paweł Trefler również podsumował główne wydarzenia i inicjatywy minionego roku akademickiego, które przyczyniły się do większego zainteresowania przemyską PWSW. Rektor podkreślił, że w tym roku na pierwszy rok studiów udało się z rekrutować więcej studentów, niż w roku ubiegłym.

Prorektor dr Sławomir Solecki odczytał listy gratulacyjne, które otrzymała uczelnia z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego.

Dr Janusz Hamryszczak podkreślił rolę PWSW dla współpracy międzynarodowej. „Powinniśmy zintensyfikować wsparcie uczelni na rzecz powstania Wschodnioeuropejskiego Centrum Dialogu. To tutaj w Przemyślu, na granicy państwa polskiego, ale również na granicy Unii Europejskiej powinniśmy stworzyć bardzo silny ośrodek oddziaływania na Polaków nie tylko na terenie Ukrainy, ale o wiele dalej. Jeżeli mówimy o repatriacji, to tutaj taki ośrodek skierowany dla Polaków na Wschodzie powinien mieć swoje miejsce” – zaznaczył zastępca prezydenta Przemyśla

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, której dokonali rektor dr Paweł Trefler i prorektor dr Sławomir Solecki. Reprezentant każdego kierunku studiów otrzymał indeks oraz został uroczyście pasowany na studenta Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

Wykład inauguracyjny „Polityka USA wobec globalnych i regionalnych problemów bezpieczeństwa” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Mania z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dalszej części chór akademicki wykonał hymn „Gaudeamus Igitur”. Natomiast studenci PWSW oraz Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” zaprezentowali „Pokaz tańców historycznych”.

Po części artystycznej, dr Paweł Trefler, rektor PWSW uznał rok akademicki 2017/2018 za otwarty, kończąc w ten sposób część oficjalną inauguracji.

Eugeniusz Sało
{gallery}gallery/2017/16_pwsw_przemysl_inauguracja{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X