II Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

II Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

W dniach 5-6 kwietnia br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się II Europejski Kongres Samorządów. W 80 wydarzeniach uczestniczyło ponad 1500 gości – przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji publicznej, rządów i parlamentów, organizacji pozarządowych i biznesu z całej Europy, również z Ukrainy.

– Spotykają się tutaj przedstawiciele samorządów lokalnych. A więc ci ludzie, którzy stworzyli w Polsce fundament naszego największego sukcesu na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat – powiedział dla Kuriera Galicyjskiego Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. – Udało nam się również zaprosić bardzo szeroką grupę gości, z Ukrainy również. To są goście, którzy przyjechali do Krakowa z-za granicy. To jest prawie czterdzieści procent ogółu uczestników kongresu i z tego powodu to wydarzenie jest wyjątkowe.

Główne tematy, które były omawiane podczas II Europejskiego Kongresu Samorządów, dotyczyły m.in. roli instytucji finansowych we wdrażaniu środków unijnych, praktycznych rozwiązań dla samorządów, ochrony zdrowia, współpracy między biznesem a nauką oraz zarządzania jednostkami kultury. Tematyka dotyczyła siedmiu zagadnień: finansów, gospodarki, społeczeństwa, innowacji, środowiska, rewitalizacji i samorządu gospodarczego.

Europejski Kongres Samorządów to również okazja do nawiązania partnerskich kontaktów oraz wymiany poglądów na temat zwiększenia efektywności wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Fot. Leon Tyszczenko

Podczas II Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbyły się panele dyskusyjne, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele miast Iwano-Frankiwsk i Sławutycz k. Czarnobyla.

– Priorytetowym pytaniem dla Ukrainy jest decentralizacja i rozwój społeczności lokalnych. Dla mnie ważne jest to, że osobiście mam możliwość słyszeć i widzieć jak funkcjonują powiaty i gminy w Polsce. I myślę, że Ukraina powinna rozwijać się w polskim kierunku – zaznaczył Ołech Honczaruk, przewodniczący Iwano-Frankiwskiej Państwowej Administracji Obwodowej.

– Mamy możliwość rozmawiania z przedstawicielami różnych regionów Europy. W przeciwieństwie do Ukrainy, Europejczycy interesują się problemami elektrowni jądrowych. Mamy partnerów ze Szwajcarii, Niemiec, Francji i oczywiście, z Polski. Rocznie odwiedza nas ponad dwadzieścia delegacji z Polski, którzy odwiedzają elektrownie jądrową w Czarnobylu. Dlatego takie spotkania są pożyteczne poprzez dyskusje zainteresowanych osób – powiedział Jurij Fomiczew, mer miasta Sławutycz k. Czarnobyla.

Pierwszy dzień obrad II Europejskiego Kongresu Samorządów zakończyła uroczysta gala „Lider Samorządu 2015”, w której nagrodzono najlepszych samorządowców ubiegłego roku. W konkursie zorganizowanym przez gazetę „Rzeczpospolita”, tytułem Lidera Samorządu 2015 wyróżnieni zostali: Tomasz Stolarczyk, wójt gminy Rząśnia w województwie łódzkim, Igor Bandrowicz, burmistrz miasta i gminy Prusice na Dolnym Śląsku oraz Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańsk. Uświetniła galę swoim występem orkiestra „Sinfonietta Cracovia”, którą dyrygował Marek Stilec.

Organizatorem kongresu była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. Partnerem Kongresu jest miasto Kraków.

Eugeniusz Sało

{youtube}50Ci9Ci683Y{/youtube}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X