Hołd Bohaterom Września 1939 r. w Mościskach fot. Konstanty Czawaga / Kurier Galicyjski

Hołd Bohaterom Września 1939 r. w Mościskach

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej na cmentarzu w Mościskach hołd polskim żołnierzom poległym w walkach pod Lwowem we wrześniu 1939 roku oddali konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz i konsul Rafał Kocot, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP Aleksandra Kucy i naczelnik Wydziału Biura Finansów tegoż departamentu Ewa Fieduszkin-Sosnowska, wiceprezes zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja” Maciej Dancewicz, delegacja Polskiej Grupy Zadaniowej działającej w ramach międzynarodowej misji szkoleniowej JMTG-U (Joint Multinational Training Group – Ukraine) pod dowództwem mjr. Bartosza Millera.

Wspólną modlitwę poprowadził proboszcz parafii w Mościskach ks. Władysław Derunow.

fot. Konstanty Czawaga / Kurier Galicyjski

Uroczystości zostały zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Mościskach.

Konstanty Czawaga

Przez całe życie pracuje jako reporter, jest podróżnikiem i poszukiwaczem ciekawych osobowości do reportaży i wywiadów. Skupiony głównie na tematach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi i życiem religijnym. Zamiłowany w Huculszczyźnie i Bukowinie, gdzie ładuje swoje akumulatory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X