13/06/2018 16:18

Pamięci Jana Franczuka

Na grobie byłego prezesa PTOnGW Jana Franczuka stanęła płyta z czerwonego granitu, na której wyszczególnione zostały zasługi zmarłego. Zdobi płytę krzyż i godło Polski – orzeł w koronie.

15/05/2018 23:33

Wspólne dziedzictwo naukowe Benedykta Dybowskiego

W Bibliotece Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki i w Państwowym Muzeum Przyrodniczym Akademii Nauk Ukrainy odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 185-lecia urodzin wybitnego polskiego naukowca, powstańca styczniowego prof. Benedykta Dybowskiego. W ciągu dwóch dni naukowcy z Ukrainy, Polski i Białorusi wygłosili referaty o działalności i dokonaniach tego genialnego zoologa, podróżnika i odkrywcy.

08/05/2018 11:28

Wspomnienia o kard. Władysławie Rubinie

Uroczystości stulecia urodzin kard. Władysława Rubina odbyły się w Lubaczowie. Jej organizatorem był kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, proboszcz konkatedralnej parafii ks. kan. Andrzej Stopyra.

02/05/2018 09:51

Konstytucja 3 Maja

Już od dawna trzy sąsiadujące z Rzeczpospolitą mocarstwa – Prusy, Rosja i Austria – pragnęły zagarnąć ziemie polskie. Ludzie wykształceni zdawali sobie sprawę z tego, że kraj trzeba ratować.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.