Pamięci prof. Romany Cielątkowskiej

-a A+

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia 2016 r. zmarła architekt i konserwator zabytków prof. Romana Cielątkowska.

Nieoceniona Pani Roma uratowała od zagłady wiele zabytków na terenie krajów Europy Wschodniej, w tym na Ukrainie i w Polsce. Zawdzięczamy jej m.in. rekonstrukcję drewnianego kościoła z Jazłowczyka i przeniesienie go do lwowskiego Muzeum Architektury Ludowej i Kultury (Skansen „Gaj Szewczenki”) w 2013 r. oraz renowację zabytkowego, stuletniego kościoła w Rozłuczu w 2015 r., a w Polsce rekonstrukcję ukraińskiej cerkwi greckokatolickiej z Kupnej i przeniesienie jej – zgodnie z wolą parafian – do Godkowa w 2012 r.

Była autorką wielu publikacji poświęconych architekturze. Część tych publikacji dotyczyła Lwowa.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30.01.2016 r. w Starogardzie Gdańskim. W tym samym czasie w Skansenie we Lwowie w greckokatolickim kościele Miłosierdzia Bożego o godz. 11:00 odprawiona została msza św. w obrządku rzymskokatolickim, a następnie nabożeństwo w kościele przeniesionym z Jazłowczyka. Uroczystościom religijnym przewodniczyli o. Władysław – proboszcz parafii św. Antoniego oraz o. Justyn – proboszcz Kościoła Miłosierdzia Bożego.

Cześć Jej Pamięci!

Konsulat Generalny RP we Lwowie

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.