28/12/2018 11:53

Pierwsze święta w Niepodległej

Koniec roku 1918 – znamiennego dla Polski i ciężkiego dla Lwowa. Miasto, chociaż wolne, ale wokół trwają walki. Są trudności z aprowizacją, opałem, żywnością. Jednak Boże Narodzenie jest świętem tradycyjnym i po raz pierwszy odbywa się w wolnej niepodległej Ojczyźnie. Zobaczmy, co pisała na ten temat Gazeta Lwowska w dniach 20–31 grudnia 1918 roku.

05/12/2018 17:20

W wolnym Lwowie

Wiele lwowskich czasopism zawiesiło swoją działalność na okres działań wojennych w listopadzie 1918 roku. Od 6 listopada zaczyna się ukazywać „Pobudka”, początkowo jako organ Komitetu Obywatelskiego VI okręgu m. Lwowa, a od 9 listopada organ Komitetu Obywatelskiego miasta.

25/11/2018 13:06

Zryw listopadowy.Część II

Jak Stanisławów znalazł się w ukraińskich rękach? Opowie o tym kapral 95 pułku piechoty Teodor Babiuk. Był on jednym z szeregowych wykonawców planu błyskawicznego opanowania miasta, który spiskowcy ustalili w hotelu „Astoria”…

22/11/2018 13:57

Listopad w Galicji

Prasa lwowska podczas walk listopadowych ukazywała się nieregularnie, lub została całkowicie zawieszona. Natomiast w Krakowie dzienniki informowały codziennie o wydarzeniach nie tylko z terenów Galicji, ale i z wydarzeń w całej odradzającej się Polsce.

01/11/2018 10:08

Zryw listopadowy. Część I

Dziadek Lenin mówił, że aby zdobyć władzę, należy przejąć pocztę, telegraf i telefon. Właśnie według tego scenariusza odbywały się wydarzenia 1917 roku w Piotrogrodzie, a w 1918 roku w Stanisławowie. Ukraińcy wprawdzie dokonali przewrotu spokojnie – strzelaniny, szturmów i walk ulicznych udało się uniknąć. Opierając się na relacjach świadków spróbujmy opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w Stanisławowie późną jesienią 1918 roku.

01/11/2018 10:03

Lwów, listopad 1918

Mija 100 lat od pamiętnych wydarzeń we Lwowie. Jak reagowała na nie prasa lwowska? Część czasopism przestała się ukazywać, ale pozostałe w miarę swoich możliwości, w zmniejszonej objętości, zamieszczały najważniejsze informacje.

23/10/2018 18:39

Ciekawostki oraz informacje z 1930 roku

Gazeta Poranna w październiku 1930 roku publikowała materiały, które mogą okazać się interesujące i dziś. Niektóre są niewiarygodne, a niektóre aktualne. Przyjemnej lektury…

04/10/2018 11:58

Historyczna sprawiedliwość

Z chwilą, gdy otrzymają Państwo do rąk kolejny numer naszego pisma, mija 80 lat od wydarzeń, które ówczesna opinia publiczna w kraju i za granicą przyjęła niejednoznacznie – była to aneksja przez Polskę Zaolzia.

21/09/2018 10:57

Targi Wschodnie 1926

Początek września 1926 roku prasę lwowską zdominowały doniesienia z organizacji, otwarcia i przebiegu Targów Wschodnich. Kurier Lwowski zamieszczał obszerne materiały z tego wydarzenia gospodarczego.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.