27/03/2020 11:17

Rarańcza, Łobaczewska i inne ciekawostki

Gazeta Lwowska na przełomie lutego i marca 1930 roku publikowała interesujące materiały, które w jakiś sposób nawiązują do chwili obecnej. Jednym z nich była informacja o obchodach kolejnej rocznicy walk oddziałów polskich pod Rarańczą (ob. Ridkiwci w obw. czernowieckim). Tadeusz Teslar opublikował obszerny artykuł, opisujący bohaterstwo polskiego żołnierza na linii frontu austriacko-rosyjskiego.

08/03/2020 07:51

Kobieta – ofiara czy sprawczyni

W kronikach kryminalnych w lwowskiej prasie międzywojennej zdarzają się opisy zbrodni z udziałem kobiet. Nie zawsze jednak padały one ofiarą. Nieraz było to dzieło ich drobnych i delikatnych rączek oraz drążących je emocji. Oto kilka przykładów numerów Gazety Polskiej i Wieku Nowego z 1929 roku.

19/02/2020 22:14

Waży się sprawa pokoju z Rosją

„Kurjer Lwowski” w lutym 1920 roku wiele miejsca poświęcał sprawie rokowań pokojowych z Rosją sowiecką. Mimo, że toczyły się walki, była nadzieja na pokój… ale szybko się rozwiała.

01/02/2020 09:31

Obchody rocznicy powstania

Druga połowa stycznia 1920 roku przebiegała we Lwowie pod znakiem uczczenia bohaterów powstania styczniowego. Wiek Nowy tak opisywał te uroczystości.

28/01/2020 22:31

Lwów przed stu laty

Początek stycznia 1920 roku we Lwowie był nareszcie okresem pokoju. Wojna toczyła się daleko. Miasto powstawało po wojennych zniszczeniach.

25/12/2019 09:45

Święta przed 120 laty

Czym żył Lwów na przełomie lat 1899 i 1900? Podobnie jak i w dzisiejszych czasach, w okresie świątecznym spory i dyskusje polityczne przycichały, a zaangażowani w brutalną walkę polityczną dygnitarze oddawali się działalności charytatywnej.

24/12/2019 09:39

Boże Narodzenie 1929

Rok 2019 zbliżony jest do roku 1929 – daty poszczególnych świąt wypadają w te same dnie tygodnia. Podobnie z Wigilią.

11/11/2019 09:21

11 listopada 1929 roku, poniedziałek

Przez przypadek zauważyłem, że w 1929 roku Święto Niepodległości wypadało w poniedziałek – tak samo jak w tym roku. Przejrzyjmy świąteczne numery Gazety Porannej sprzed 90 laty.

03/11/2019 21:00

Z walk listopadowych

Po latach od zakończenia walk o Lwów w 1918 roku z okazji kolejnych rocznic w prasie lwowskiej publikowano materiały, dotyczące tych historycznych wydarzeń.

31/10/2019 16:44

Co intrygowało lwowiaków

Oprócz oficjalnych informacji ze świata wielkiej polityki lwowskie gazety publikowały materiały z codziennego życia miasta. Te są najbardziej interesujące i świadczą, że wiele problemów mają miejsce w naszym życiu również dziś. Proponujemy naszym Czytelnikom kilka takich wzmianek z Wieku Nowego z października 1930 roku.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.