20/04/2015 21:30

Zapomniany polski odkrywca Ameryki

28/10/2014 20:44

Johannes de Nurenberga. W 480. rocznicę śmierci „polskiego” Dürera

28/08/2012 13:24

Jarema

Jarema Wiśniowiecki urodził się w roku 1612. Wychowywał się na dworze księcia Konstantego razem z jego synami, Jerzym i Aleksandrem, kształcąc się początkowo w kolegium jezuickim we Lwowie, a po jego ukończeniu – na studiach w Rzymie, Padwie i Bolonii.

05/04/2012 11:04

Cały Lwów na jego głów

O Jerzym Janickim mówi Włodzimierz Woskowski – pierwszy polski konsul we Lwowie. W kwietniu minie pięć lat, gdy odszedł, pogrążając w głębokim smutku wszystkich którzy Go znali, a przyjaciół w bezbrzeżnej rozpaczy. ON – Jerzy Janicki. Przez kilkadziesiąt lat miałem szczęście być Jego przyjacielem.

03/02/2012 12:33

Piotr Jaksa-Bykowski – polski pisarz z Podola

28/02/2019 14:55

On pierwszy opowiedział o Holokauście

24/11/2017 21:29

Ta, która rozkochała w sobie cara – Matylda Krzesińska (1872–1971). Jak Polacy Charków budowali. Część XVII

16/11/2017 11:37

Burmistrz herbu Topór

13/05/2017 12:36

Zapomniany pisarz-romantyk Józef Korzeniowski (1797–1863). Jak Polacy Charków budowali. Część VIII

29/03/2017 10:41

Ludwik Kolankowski (1882-1956) – rektor z Pokucia

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.