29/03/2017 10:41

Ludwik Kolankowski (1882-1956) – rektor z Pokucia

25/06/2016 11:47

Włodzimierz Krukowski (1887-1941)

16/06/2016 14:24

Od konia i zginął…

28/09/2014 11:13

Andrzej Klakurka – bohater z Rafajłowej

21/05/2014 10:39

Adam Wacław Kowalski (1907 – 2003). Wspomnienie

Pierwsze imię otrzymał po ojcu i dlatego, że urodził się w wigilię Bożego Narodzenia w Drohobyczu – miejscowości leżącej przed wojną na terenie Polski. Szkołę powszechną i gimnazjalną ukończył w Borysławiu, a szkołę średnią techniczną w Drohobyczu. Pracę zawodową rozpoczynał w Spółce Akcyjnej „GAZOLINA” w Borysławiu. Był współwłaścicielem szybu naftowego.

07/03/2014 22:21

Pan Kolberg co skrzętnie notował

W dwusetną rocznicę urodzin w Warszawie zainaugurowano Rok Oskara Kolberga.

10/06/2013 19:49

Antoni Kępiński: powrót do Doliny

Surfując w Internecie, wyszukałem pewnego dnia filozoficzne aforyzmy Antoniego Kępińskiego, polskiego psychiatry, filozofa, humanisty. W taki sposób zainteresowałem się jego pracami – „Schizofrenia”, „Rytm życia”, „Psychopatologia władzy”.

16/05/2013 12:04

Karaimski synu śpij

80 lat temu na Ukrainie Naddnieprzańskiej zmarł pisarz i poeta karaimski Szymon Kobecki. Urodził się w Trokach w 1865 roku. Był zawodowym wojskowym, w armii rosyjskiej dosłużył się rangi pułkownika. Po rewolucji został zdymisjonowany, osiadł wówczas na terenie współczesnej Ukrainy.

05/02/2013 16:16

Kościuszko – bohater z prawosławnego rodu

4 lutego 1746 r. urodził się Tadeusz Kościuszko – przywódca powstania przeciw Rosji i Prusom w Rzeczypospolitej, polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

30/01/2013 17:18

Powiastki znad Wisły

Rysował świetnie, z dużą wyobraźnią i sporym zmysłem obserwacyjnym.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.